Събота, 02 Мар 2024
    
Айтос

Обзаведоха със съвременни технически средства читалищата в община Айтос

  02.12.2023 09:39  
 Обзаведоха със съвременни технически средства читалищата в община Айтос
Кметът на с. Караново и секретарят на НЧ „Петър Житаров 1928“ получават техническото оборудване от кмета Васил Едрев
  НП

По общински проект „Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос“ беше закупено обзавеждане и оборудване за всички 10 читалища на територията на община Айтос. На 24 ноември кметът Васил Едрев и служителите от отдел ИДРР в Общинска администрация предоставиха техническите средства за осъвременяване на читалищната дейност на секретари, кметове и представители на НЧ „Васил Левски 1869”, гр. Айтос; НЧ „Пробуда 1929”, с. Мъглен; НЧ „Петър Житаров 1928”, с. Караново; НЧ „Изгрев 1927”, с. Тополица; НЧ „Светлина 1932”, с. Черноград; НЧ „Иван Кожухаров 1928”, с. Карагеоргиево; НЧ „Наука 1927”, с. Чукарка; НЧ „Кирил и Методий 1929”, с. Пещерско; НЧ „Христо Ботев 1928”, с. Съдиево; НЧ „Пробуда 1925”, с. Пирне. 
Помощта се предоставя по процедура чрез подбор на проектни предложения, мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”. Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Размерът на субсидията е 49 800 лв. 


Кметът Васил Едрев подчерта значението на новото техническо оборудване за развитието на читалищната дейност в града и селата и ролята на МИГ-Айтос за реализиране на проекти в сферата на културата. "Новата Стратегия на МИГ-Айтос за Водено от общностите местно развитие, която се изготвя в момента, ще предостави по-големи възможности за кандидатстване с проекти за ремонт и обзавеждане на читалищата", заяви още градоначалникът пред читалищните дейци и кметовете на населени места.
Основната цел на проекта е насочена към осигуряване на съвременни технически средства за читалищата, които да подпомогнат опазването на традициите и развитието на културно-развлекателните дейности в града и населените места.
Според потребностите им, по проекта, за читалищата бяха закупени климатици, прожектори, микрофони, пултове, тонколони, мултифункционални устройства, лаптопи, телевизори и др.
Представителите на 10-те културни институции бяха категорични, че техническите средства, закупени по проекта, ще развият и раздвижат работата им с децата, младите хора и художествените състави.
НП


Анкета

Мнения

Мнения
Бойко Борисов: Криза в парламента. На ГЕРБ мога да се карам само аз, на мен - никой
  02.12.2023 14:41      

Криза в парламента – така накратко лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов описа ситуацията с избора