Понеделник, 08 Яну 2024
    
ИЗБОРИ 2023 Несебър

Николай Димитров, в Гюльовца: Предстои да задвижим проект за изграждане на Дневен център за хора в неравностойно положение

  09.10.2023 14:51  
Николай Димитров, в Гюльовца: Предстои да задвижим проект за изграждане на Дневен център за хора в неравностойно положение

Предизборната среща на Николай Димитров с жителите на с. Гюльовца     се проведе  в пълния с хора салона на НЧ “ Светлина“. С встъпителните си думи г-н Димитров поздрави присъстващите и им благодари за подкрепата и активното участие при определяне на приоритетите в плановете за развитие на селото.

Събитието започна с отчет за изминалия четиригодишен мандат и продължи с представяне на част от заложените   за с. Гюльовца проекти, които ще бъдат реализирани в  периода 2023-2027 година.

Николай Димитров отново обясни, принципите на разпределяне на общинския бюджет, в които основно правило е съблюдаване на пропорционалността при разпределяне на средствата за благоустрояване, строителство и развитие на инфраструктурата.

Tой направи кратко разяснение на актуалните дейности на общината в социалната и здравната  сфера:

 „ Предстои да задвижим проект за изграждане на Дневен център за хора в неравностойно положение. Социалните дейности, които финансираме от местния бюджет - помощ за новородено, еднократна  помощ за лечение, стипендии за деца с изявени дарби и др., ще бъдат запазени. Няма да спрем да финансираме училищата с маломерни паралелки в малките населени места, защото тази инвестиция е гаранция за бъдещето на нашата общност. Работим по проект за Областна здравна карта и сме предложили да  ни се отпуснат допълнителни екипи за спешна помощ и да се увеличи броят на направленията за медицински специалисти“ – обясни г-н Димитров и допълни, че общината разгръща дейност  и в сферата  на туризма чрез разработване на база за нови форми на предлагане – спортен и кемпер туризъм. Те ще допълнят вече популярните в региона и ще доведат до удължаване на туристическия сезон.

Представянето на общинските  проекти за развитие на селото  започна от   най-важния за благосъстоянието на жителите на Гюльовца изпълняващ се  обект. Николай Димитров даде  разяснения относно строителството на първия етап от подмяната на главен водопроводен клон  „А“ по основната улица, главен клон -1 в западната част и второстепенни клонове в северозападната част на селото.  „Вие знаете, че преди време имахме планове да построим локална пречиствателна станция за Гюльовца и Оризаре, но след промяна на регламента за стопанисване на такива съоръжения, решихме да се възползваме от  отворени в момента механизми за финансиране и да предприемем дейности по замяна на ВиК мрежата. Въпреки това не сме се отказали и търсим възможности  за изграждане на пречиствателно съоръжение за двете села. За изпълнението на  втория   етап от подмяната на водопровода, обхващащ източната част на селото, и второстепенни клонове в югозападната и източната част, са подадени документи и съвсем скоро ще подпишем договорите за финансиране. Предвижда се строителство и на трети етап и сме в очакване на разкриване на подходяща програма, по която да кандидатстваме.“- каза Николай Димитров.

В момента в  Гюльовца се строят склад за инвентар в двора на кметството и нова детска площадка. Извършено е геодезическо заснемане на трасето между селата Гюльовца и Оризаре и се подготвят предпроектни дейности за строителство на велоалея. Подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо предстои за всички населени места в общината. Предстоящи  за реализация проекти  са насочени и към образователната инфраструктура - ремонт на спортно игрище в двора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“  и благоустрояване на дворното пространство  и изграждане на физкултурен салон към  училището.

Някои от изпълнените в последните четири години задачи  бяха представени от Жельо Желев – кмет на Гюльовца в мандат 2019-2023 и кандидат за  кмет за предстоящия мандат. Част от тях касаят обновяването  на инфраструктурата, поддръжка на сградния общински фонд и асфалтиране на улиците „Стамат Икономов”, „М. Палаузов”, „Н. Вапцаров”, “Илинденци“; ремонт на тротоари по улиците “Янко Андонов“, “Илинденци“,  „В. Левски“, „Първи май“, „Гоце Делчев“, и „Ат. Манчев“; грижата за  образователните институции /частично е санирана  сградата на детската градина и е изградена нова детска площадка в двора на детската градина/; дейности по поддръжката на гробищния парк  /изграден е  заслон за обреди в гробищния парк  и е ремонтирана  оградата  му/; регулярно  почистване на коритото на р. Бяла и др.

„Гюльовца е едно от най-хубавите села в община Несебър и интересът от страна чужди и български  граждани  към придобиване на имот на негова територия е доказателство, че проектите на общината за развитието му са правилно и адекватно поставени.“ – каза Николай Димитров.

Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.


Анкета

Мнения

ИЗБОРИ 2023 Мнения
Прозрачност и ревизия – основните приоритети пред Виктория Върбанова от „Възраждане“
  09.10.2023 11:19      

Прозрачност в управлението на Община Бургас. Това е основният и най-важен приоритет, който си пос