Събота, 02 Дек 2023
    
Царево

ВСС избра временен председател на Районния съд в Царево на мястото на покойния съдия Мария Москова

  12.09.2023 12:00  
ВСС избра временен председател на Районния съд в Царево на мястото на покойния съдия Мария Москова

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Минчо Танев – съдия в Районен съд – Царево, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Царево, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

На основание чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс колегията допусна предварително изпълнение на взетото решение.

Предложение за назначението на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Царево, е направено от председателя на Окръжен съд – Бургас.

Припомняме, че досегашният председател съдия Мария Москова е една от жервтите на наводненията в Царево. Тя загина заедно с дъщеря си - ветеринарният лекар д-р Даниела Йорданова.