Сряда, 01 Nov 2023
    
Царево

Завръщането на младите ще спомогне за опазването на природните местообитания в защитени зони Странджа и Кресна-Илинденци

  02.08.2023 14:21  
 Завръщането на младите ще спомогне за опазването на природните местообитания в защитени зони Странджа и Кресна-Илинденци

Младите хора у нас могат да се включат в опазването на защитена зона Странджа чрез завръщане към традиционните поминъци на българите като животновъдството. Това беше едно от посланията, които организаторите от Сдружение „Българско екологично дружество“ отправиха към присъстващите на събитието. То се проведе в Царево на 28 юли 2023 г. Мероприятието е част от информационна кампания за подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 5210 в рамките на защитени зони BG0001007 Странджа и BG0000366 Кресна - Илинденци.

“Състоянието на местообитание 5210 в защитена зона „Странджа” е неблагоприятно”, споделиха експертите. Това е в резултат най-вече на нарушената от изсичане растителност и от липсата на достатъчно пасищни животни. Земеделските стопани биха могли да се възползват успешно и да прилагат паша в защитени територии и зони. Организаторите на събитието напомниха, че следва да се спазват определени правила при отглеждането на пасищни животни.
В зависимост от типа местообитание, което ще се опазва, се използват различни видове преживни животни. Биволите се използват при опазването на водни пространства, а овцете –по високопланинските и слабо обрасли с храсти места.

В момента у нас преобладава т. нар. безсистемната паша, при която на едно пасище пасат различни видове животни, без да се има предвид фазата на растеж на тревата, натоварването на площта с животни и естествените възможности за въстановяването на тревните площи. Експертите съветват да се прилага регулирана паша. Тя предполага определено натоварване на отделните тревни участъци. Вредно e да се започва паша на тревата, преди тя да достигне височина 6-7 см. Важно е този принцип да се прилага особено през горещите и сухи летни месеци, когато тревата се възстановява по-трудно. През този период животните трябва да се водят на паша на временни изкуствени пасища, или да ползват стърнища и други площи след прибиране на реколтата.

Пашата с домашни животни поддържа терените с ниска растителност, като така се подпомага и опазването на други защитени видове като хомяци, лалугери, както и много видове птици.

Затова се насърчава спорадичната паша в защитени зони BG0001007 Странджа и BG0000366 Кресна-Илинденци.

Събитието се организира в рамките на проект BG16M1OP002-3.021-0004-C01 Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 4060 по параметри "Площ", "Структура и функция" и "Бъдещи перспективи" и природно местообитание 5210 по параметри "Площ" и "Бъдещи перспективи", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г.


Анкета

Мнения

Крими Мнения Общество