Петък, 01 Сеп 2023
    
Поморие

ОУ „Христо Ботев“ – Поморие работи по национална програма „Иновации в действие“

  02.06.2023 16:36  
ОУ „Христо Ботев“ – Поморие работи по национална програма „Иновации в действие“

За първа година основно училище „Христо Ботев“ – Поморие работи по национална програма „Иновации в действие“. Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.

Днес в училището се проведе работна среща с партньори по проекта – учители от учебни заведения в Златоград, Стара Загора и Търговище. Гостуващите педагози присъстваха на открити занятия на иновативната паралелка по народни танци с децата от първи клас, както и на бинарен урок с ученици от пети и шести клас. Кметът на община Поморие Иван Алексиев, заедно с председателя на Общински съвет Адам Адамов и заместник-кмета Янчо Илиев, също присъстваха на занятията. Те поздравиха за огромното старание както учителите, така и учениците, които с трепет показаха наученото по съответните предмети.

Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез повишаване активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

„Педагогическите колективи на всички училища и детски градини на територията на общината са много добри. Нивото на образование е високо и паралелките нарастват всяка година, а това е добър знак, че тук се случват добри неща. Изправени сме пред предизвикателствата на съвременния свят – интернет, социални мрежи. Иновациите са нещо чудесно и трябва да се стремим към тях, но благодаря на всички вас, за това че подготвяте децата и за реалния живот, който е отвъд екрана и клавиатурата.“, каза кметът Иван Алексиев в края на срещата. Той сподели на колектива в ОУ „Христо Ботев“, че е подготвен проект за премахване на бараките в двора, благоустрояване на пространството, нови класни стаи и физкултурен салон.


Анкета

Мнения

Мнения Общество
Демерджиев: Проверка на МВР е установила дублирани регистрации на украински бежанци в хотелите
  02.06.2023 11:37      

„Има хотели, в които са настанени над 1,5 пъти повече хора от максималния капацитет