Четвъртък, 13 Юли 2023
    
Несебър

Община Несебър посреща новия сезон с подновена визия и значими инфраструктурни подобрения

  13.04.2023 16:25  
Община Несебър посреща новия сезон с подновена визия и значими инфраструктурни подобрения

Това лято община Несебър ще изненада своите гости с обновена и разширена пътна и сградна инфраструктура в почти всички населени места.

Резултатът от строителните дейности, които  стартираха още през есента, цели да създаде ново качество на градската среда, да допълни възможностите за спортни дейности за децата и възрастните, да създаде атмосфера на уют и красота в селищната среда,  да съдейства  придвижването на хора и МПС, да осигури безопасността на движение, да  разшири паркинг зоните, да гарантира комфорт  в публичните пространства и зоните за отдих и да осигури транспортните връзки в Несебър, Слънчев бряг-запад, Равда и др. 

Един от най-важните и с огромна обществена значимост проекти  е  изпълнението на първия етап от реконструкцията на ул.“Първа“. Пътят,  свързващ Несебър и Слънчев бряг, е с първостепенно значение за развитието на местните туризъм и икономика. Реконструкцията му, която включва разширение на улицата от западната й страна и оформяне на локално пътно  платно,  градинки и паркоместа, заедно с  подземните и надземни комуникационни, ВиК и напоителни съоръжения, се изпълнява изцяло със средства на общинския бюджет. Преди няколко месеца бе завършен  и един от най-важните съпътстващи изграждането на улицата проекти- осветлението в ремонтиращия се участък. Предстои преасфалтиране на пътното платно от кръговото кръстовище Несебър-Слънчев бряг до моста на река Хаджийска.

Община Несебър работи и по друг дългоочакван и важен проект- строителството на закрита спортна зала. Социалните и здравни ползи от реализацията му са неизмерими, защото се очаква ползватели на залата да бъдат  както  децата на местните  спортни клубове, така и по-възрастни любители на спорта.  Реализацията на този проект ще донесе и значими имиджови и икономически ползи на града и общината, защото може да даде ново начало в развитието на спортния туризъм и туристическите посещения извън активния сезон.

Друг много важен за развитието на Слънчев бряг- запад обект, по който община Несебър изпълнява дейности, касае строителството на  инфраструктурата в квартал „Пясъците“. Общината е разработила  концепция за уличната мрежа и  цялостната свързаност на отделните райони на урбанизираната западна част на комплекса и ежегодно отделя средства  за разработка на нови и изпълнение на вече процедирани проекти, според важността на транспортните, комуникационни и свързващи функции, който отделните улични артерии ще изпълняват. 

Общинската политика за развитие, надграждане и строителство на инфраструктура по населените места  се подчинява на принципа на приоритетност. Равда е едно от най-предпочитаните и посещавани курортни селища в България. През последните години там бяха издигнати много нови сгради, оформиха се големи жилищни райони, урбанизирани  бяха нови територии около селото. Това налага  строителството на нови улици,  осигуряващи достъп до имотите, които са вече част от населеното място. За изпълнение на тази задача, за изминалия неактивен туристически сезон, в Равда бяха построени две нови улици - „Дунав“ и „Искър“. Предстои изпълнение на проектите за осветление и по двете. В момента се извършва реконструкция на централната търговска улица „Македония“, по която се строят  тротоари и нови паркоместа, ще се извърши озеленяване, монтира се ново улично осветление и предстои цялостно преасфалтиране на пътното платно.

Община Несебър извършва основен ремонт на крайбрежната алея в Обзор, под която е ситуирано значимо за града ВиК съоръжение Дейностите  се състоят основно в подмяна на засегнати в следствие на природни процеси и човешка дейност участъци от канализационния колектор Ф500, отвеждащ отпадните води на Обзор. На мястото на премахната подпорна стена ще се изгради нова, така, че основните параметри на алеята ще се запазят. Новоизградената пешеходна зона, която ще се оформи, ще бъде изпълнена с покритие от бетонен паваж, ще се монтира ново алейно осветление и нов предпазен парапет по дължина на участъка.

Преди седмици започна първият етап  от подмяната на водопроводната мрежа в село Гюльовца, който Община Несебър извършва с безвъзмездна финансова помощ от МРРБ по бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“. Този проект е от изключителна важност за жителите на селото, за тяхното здраве и благосъстояние и за бъдещото развитие на населеното място, защото ще замени морално и технически остарелия съществуващ водопровод на селото и ще осигури качествено водоподаване в необходимия дебит. Старт на дейностите по подмяна на водопроводната мрежа се очаква и за друго селище на Община Несебър – Оризаре.

 От няколко години Община Несебър извършва поетапна подмяна на асфалтовата улична настилки в Стария Несебър с покритие от естествен камък. Така се постигна автентичност в общия изглед на старинния град, а обектите, които представляват археологическа и историческа ценност, изпъкнаха в градската среда и тяхната индивидуалност и архитектурна значимост бе подчертана. Част от  концепцията за експониране на световната ценност Старинен Несебър е и завършващият на северната алея на провлака ремонт, състоящ се в се в полагане на гранитен паваж върху старата неестетична и неподходяща за облика и статута на  града бетонна настилка. Веднага след Великден ще започне  ремонтът на последната асфалтирана част от  ул. „Месамбрия“, с което ще се постави завършекът на цялостната подмяна на настилката на главната улица и унифициране на облика на централната част на Стария Несебър.

В списъка на реконструиращите и ремонтиращи се обекти в Общината е и ж.к. „Младост“ в Несебър. В края на миналата година, в изпълнение на строителните си  планове, община Несебър започна дейности по подновяване на инфраструктурата в комплекса. Завършена бе една от улиците, осигуряващи вход/ изход от ж.к. „Младост“. Там, както и по ул. „Струма“ са монтирани подземни контейнери за смет, които значително допринасят за подобряване на градската визия и хигиенните норми за съхраняване на отпадъците до тяхното извозване.   В момента  тече подмяна на тротоарните настилки и бордюри, уличното осветление е заменено с енергоспестяващо и  предстои цялостно преасфалтиране. В зелените площи в ж.к. „Младост“ са поставени поливни системи за капково напояване, а съществуващата детска площадка ще бъде реконструирани и снабдени с нови уреди- катерушки, пързалки и др.

Ремонт, реконструкция и подмяна на уредите ще се извърши на всички детски и спортни площадки на територията на общината, ще се изграждат и нови -2 в ж.к. „Черно море“, в Южния парк, в междублоковите пространства, по крайбрежната алея е Стария град, спортно игрище в долната част на  ул. „Любен Каравелов“,  и др.

Очаква се стартът на строителството на втория етап на велоалеята Слънчев бряг – Кошарица и велоалея до село Тънково.

Междувременно не са пренебрегнати и дейностите по рехабилитация на пътната мрежа на общината. Ремонтирани са главни и второстепенни улици в населените места и извън тях, извършен е ремонт на калдъръмена настилка в Стария Несебър. Паралелно с това не спират дейностите по озеленяване  в парковите площи и градинките и засаждане на сезонни цветя.

Местната управа на Несебър работи за спокойствието и самочувствието на гражданите, които са жители на една от най- добре администрираните общини в България. Местната общност е активен и граждански ангажиран  коректив за работата на общинските звена и източник на идеи за промяна, надграждане и бъдещо развитие на града и общината.

Община Несебър, от името на своите граждани, пожелава на всички българи светли великденски празници!


Анкета

Мнения

Мнения
Доайенът Рашидов: Днес отново се срещаме с омразата, с отказ за диалог и с глупави мантри
  12.04.2023 10:54      

Уважаеми колеги, молих се за разум, дълбоко вярвах, че разумът е основното необходимо нещо, за да