Петък, 09 Юни 2023
    
Малко Търново

Районен съд Малко Търново търси съдебен деловодител

  10.03.2023 11:25  
Районен съд Малко Търново търси съдебен деловодител

На осн. Заповед № 17 от 22 февруари  2023 год. на  Адм. ръководител- Председател  на  Районен съд-Малко Търново Чанко Петков

 

РАЙОНЕН СЪД- МАЛКО ТЪРНОВО

О Б Я В Я В А

КОНКУРС  за длъжността „Съдебен деловодител “  – 1  щатна бройка.

   Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: минимална степен за завършено образование-средно; отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, познания по общи деловодни техники, работа със стандартно офис оборудване;машинописни умения и компютърна грамотност;отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /Закон за съдебната власт , Правилник за администрацията в съдилищата/ и на процесуалните закони /ГПК, НПК/ в частта свързана с обработката  и движението на делата;отлични комуникативни умения, работа с граждани и в екип;

 

   Необходими документи за кандидатстване : писмено заявление за участие в конкурс; подробна автобиография – европейски формат; копие от лична карта;копие от диплома за завършена степен на образование;копие от документи, удостоверяващи трудов стаж;медицинско свидетелство- оригинал;декларация по чл.136 от ПАС;декларация по чл.137, ал.2 от ПАС във връзка с чл.107а, ал.1 от КТ;други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията на кандидата, свързани със заемане на длъжността

   Минимален размер на основното трудово възнаграждение: съдебен деловодител - 910,00  лв.  и 60,00 лв. допълнително възнаграждение за ранг.

Начин на провеждане на конкурса: І етап- по документи; ІІ етап- практически изпит; ІІІ етап събеседване.

Място на подаване на документите: всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Районен съд-Малко Търново, ул. „Райна Княгиня“ 3, ет. 2, ст. 22, адм. секретар.

Срок за подаване на документите: 30 – дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата във в-к „Черноморски фар“ и неговия електронен вариант.

Подробна информация за обявения конкурс е публикувана на сайта на съда: https://mtarnovo-rs.justice.bg и на таблото за обяви в сградата на Районен съд-Малко Търново, ул. „Райна княгиня“ № 3. За справки тел.: 05952 36 52; 0879 252 400.

 


Анкета

Мнения

ИЗБОРИ 2023 Мнения
Председателят на РИК-Бургас към СИК-овете: Не бързайте! 5-10 минути спестени, може да се окажат 5-6 часа
  09.03.2023 16:15      

Образци на протоколите може да получи всеки член на комисия, за да се запознае предварите