Неделя, 12 Юни 2022
    
Мнения Средец

Инж. Живка Маврова: Средец се разраства във всички посоки

  13.03.2022 09:31  
Инж. Живка Маврова: Средец се разраства във всички посоки

ОУП предвижда разширяване на урбанизираната зона на града и индустриалните зони, както и нови рекреационни комплекси

 

Интервю на Ина ПЕТРОВА

 

Инж. Живка Маврова е гл. експерт към дирекция „Строителство“ в Община Средец. Тя е запозната в подробности с Общия устройствен план на общината, който след дългогодишни опити вече е приет. След обществено обсъждане, наложени промени и предложения, той мина Експертен съвет към Общината, гласуван е и от Общинския съвет. Разговаряме с инж. Маврова за това какви възможности за развитие на Средец и съставните селища дава Общият устройствен план

 

- Инж. Маврова, какви насоки за бъдещото развитие на общинския център и съставните селища дава Общият устройствен план на община Средец?

- Общият устройствен план дава предназначението на устройствени територии като жилищни зони, такива със смесено многофункционално значение, промишлени зони, като същевременно се запазват озеленяването, горските терени. Знаете, че на територията ни има доста гори, както и земеделски територии. Целта е да може инвестициите за в бъдеще да се реализират. Общият устройствен план (ОУП) е приет на Експертен съвет в окончателен вариант на 22.11.2021 г. Единствено предстои обнародването му в Държавен вестник, което смятам, че съвсем скоро ще бъде факт. Общата територия на общината е доста голяма, като се има предвид, че е 1 179 557 декара, което включва 33 населени места, от които град е само Средец. Предвидено е в рамките до 2035 година развитието на района.

- Ще се разширява ли и в каква посока град Средец?

- По принцип той се разширява с тези промишлени зони, включително влиза и тази така наречена циганска махала в урбанизираната територия. Като цяло разширението на града става във всички посоки. Не е само в една посока.

- За колко къщи се отнася това узаконяване?

- По отношение на това узаконяване по принцип сме стартирали една друга процедура, която да може да даде шанс на тези, които имат незаконни постройки, да се узаконят, самите хора да ги узаконят. ОУП не касае тези неща, трябва да се направи подробен устройствен план на терен. Сред тях има както незаконни, така и законни постройки. Има хора, които са си узаконили къщите, които са в рамките на регулацията.

- Какво може да е бъдещето на бившите военни поделения според Общия устройствен план?

- Бившите военни поделения са в зона със смесено предназначение. Едната част от тях са на Министерството на отбраната, другата е прехвърлена на Министерството на земеделието. Общината няма там собственост. Там предназначението на терените е смесено, като това не пречи със съответния ПУП да се изработи каквото е желанието на съответния инвеститор. Смесено предназначение ще рече, че може да 


Анкета

Къде ще почивате лятото?


Резултати

Мнения

Мнения Средец
Инж. Живка Маврова: Средец се разраства във всички посоки
  13.03.2022 09:31      

ОУП предвижда разширяване на урбанизираната зона на града и индустриалните зони, както и