Понеделник, 29 Nov 2021
    
Бизнес

Министерство на транспорта раздава 40 милиона на 9 фирми

  18.10.2021 10:27  
Министерство на транспорта раздава 40 милиона на 9 фирми

Малките отново са оставени без подкрепа – стягат протест

Янчо НИКОЛОВ

 

Министерство на транспорта обяви проект на програмата за подпомагане на автобусните превозвачи – девет големи фирми ще получат близо 80 на сто от общия ресурс от 40 милиона, 132 предприятия са изключени от програмата, а останалите 1340 малки предприятия ще се борят за 8 милиона.

През седмицата Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията представи проект на правилата за разпределяне на 40 милиона лева допълнителни бюджетни средства за автобусните превозвачи.

Документът гласи, че този път, за разлика от миналата година, средства ще получат и големите предприятия, които са изключени от държавно подпомагане съгласно правилата на ЕС. Прави впечатление, че прагът на подпомагане за големи предприятия също е далеч по-висок от допустимия според ЕК – 3,5 милиона лева или 8 на сто от приходите за 2019 г.

Според екипа на Министерството в бранша има девет големи представители. Ако всички те получат максималния размер на безвъзмездно финансиране, общият бюджет ще олекне с 31,5 милиона лева.

„От 1481 автобусни превозвача в България 9 са големи, 11 – общински, а 132 предприятия не се допускат до програмата, тъй като министър Алексиев счита, че са в „сивия сектор“ поради ниските им обороти (под 30 000 лева)“, гласи писмо, което Национално сдружение „Случаен превоз“ (НССП) отправи до министър-председателя Стефан Янев. „Под един процент от фирмите ще усвоят 80 на сто от общия ресурс“ се казва още в писмото, чиито автори считат, че предложеното от Министерството разпределение е несправедливо и „ощетява най-малките и най-уязвимите“.

„Не можем да се примирим с подобна трактовка на обстоятелствата“, категорична е председателят на НССП Радка Мандилова и добавя:

„Според министър Алексиев, ако даден превозвач е декларирал един милион приходи, дори да е укрил 3, не е „сив сектор“, но ако е изкарал по-малко от 30 хиляди лева през 2019 г., задължително е укривал данъци. Това е недопустимо твърдение – удря най-малките без резонно обяснение, без факти и доказателства. Ами представете си един превозвач от Видинска област, с един автобус, който вози местното читалище или пенсионерския клуб веднъж месечно на екскурзия – колко според Вас изкарва този човек?!“.

 

Членовете на сдружението са предимно микро- и малки предприятия и според тях предложенията на Министерството са несправедливи, тъй като не отговарят на картината на пазара. „Гръбнакът на българската икономика са микро-, малките и средни предприятия – това показват и официалните данни на ЕВРОСТАТ.

„При автобусните превозвачи не е по-различно, защо ощетяват малките?! Ако големите са под 1%, нека получат 10% от средствата, това е честно – защо над 1400 семейни фирми трябва да бъдат лишени от адекватна помощ заради 9 големи – нали искахме промяна към по-добро, по-голяма справедливост?“, пита Евелина Пулева – превозвач, туроператор, хотелиер и член на УС на Бургаска регионална туристическа камара (БРТК), и добавя:

„Туристическият бранш спря първи и ще тръгне последен. Членовете на НССП са предимно малки семейни фирми и са основно заети в туризма – нормално е да се бунтуваме при толкова явна несправедливост.“

В писмото си до Стефан Янев сдружението посочва още, че предприятията на бюджетна издръжка не би трябвало да се възползват от помощите за бизнеса. В предложеното от МТИТС разпределение на средствата са допуснати и 11 общински предприятия за градски транспорт, 3 от които големи.

„Това е все едно Министерство на икономиката да се

възползва от мярката 60/40 – къде е смисълът държавата да подпомага държавата със средствата за бизнеса?!“, пита Радка Мандилова.

Превозвачите от сдружението са категорични, че ще излязат на протест още тази седмица, ако методите за преразпределяне на средства не бъдат преразгледани. Бяха поставили срок до неделя за отговор.

Протестиращите срещу разпределението на помощите са написали писмо до министър-председателя на България и до Министерски съвет. В него те посочват мотивите на своето недоволство, както и аргументите, свързани с тях.

В писмото си те твърдят, че при изготвяне на проектопостановлението екипът на МТИТС не е взел под внимание структурата на бранша, дяловото разпределение на микро-, малки, средни и големи предприятия, нито дяловото деление на фирмите, извършващи съответно специализиран превоз по редовни линии, случаен превоз и др.

Те настояват, че така представеният документ не почива върху реални пазарни данни, а министър Алексиев и екипът му отказвали да представят своите мотиви и аргументи за конкретното съдържание на отделните точки.

Недоволните от решението са възмутени от това, че горепосоченият проект е предоставен на представители на девет браншови организации, както и на Сдружението на общините, в рамките на среща с бранша, организирана от министър Алексиев на 4.10.2021 г., без да бъде подложен на обществено обсъждане. Предварително постъпилите в МТИТС писмени предложения от страна на браншовите организации не са били обявени публично и подложени на дискусия, като от документа не ставало видно да са били взети под внимание. Дискусия по време на срещата не е била  допусната от страна на министър Алексиев и неговия екип. В писмото си ощетените превозвачи настояват:

„Ако приемем посочените от екипа на МТИТС данни за верни, то девет предприятия ще получат общо 31,5 милиона лева от общия ресурс за бранша в размер на 40 милиона, 132 предприятия няма да получат нищо, тъй като според господин Алексиев са в „сивия сектор“, без да се посочват конкретни доказателства за това, а останалите 1340 микро-, малки и средни предприятия ще кандидатстват за остатък от 8,5 милиона лева по неопределен към момента ред.

Считаме това за абсолютно недопустимо и призоваваме Министерски съвет да не приема горепосочения проект на постановление.

На мнение сме, че размер на помощ от 3,5 милиона лева при толкова ограничен ресурс, е смехотворен и несериозен. На мнение сме, че делът на големите предприятия в сектора е под 1 на сто, а предвидените за тях в проекта на ПМС средства представляват близо 80 на сто от общия размер на допълнителните средства за целия бранш. Екипът на МТИТС отказва да даде обяснение защо девет предприятия ще получат 31,5 милиона.

Същевременно причината 132 предприятия (близо 10 на сто от бранша) да бъдат лишени от държавна помощ е необоснованото твърдение на господин Алексиев, че са в „сивия сектор“ поради ниските обороти. На многократния ни въпрос какво му дава повод да заклеймява най-малките и най-уязвими представители на бранша по този начин, без да разполага с надлежни факти, министърът не даде отговор.

Считаме подобно поведение за недопустимо, настояваме господин Алексиев да поднесе извиненията си и категорично отказваме да допуснем така предприетата дискриминация спрямо лицензирани превозвачи.“

Разгневените браншоваци обръщат вниманието на това, че действията на държавната администрация са обвързани със законите на страната и налагането на каквито и да било санкции и ограничеия, в това число лишаване от достъп до държавна помощ на общо основание, следва да почиват върху надлежно и безспорно установени факти, а не върху предположенията на конкретни лица. Те изрично настояват, преди да се пристъпи към определяне на методиката за разпределение на допълнителните бюджетни средства и да бъде прието съответно постановление на Министерски съвет, да се изготви подробен икономически анализ на сектора, който да отразява дяловете и характеристиките на предприятията от отделните сегменти, както и дяловете на различните видове превози по смисъла на Закона за автомобилните превози (ЗАвтП). С помощта на така получените данни недоволните смятат, че може да се изготви и справедлив план за разпределение на наличния ресурс. В писмото си до министър-председателя и Министерския съвет засегнатите се позовават на официални данни на ЕВРОСТАТ за 2019 г., публикувани на интернет-страницата на Министерство на икономиката, в България:

„Има 343 129 микро-, малки и средни предприятия, 315 410 (91,8%) от които –микро-, 23 471 (6,8%) – малки и 4248 (1,2%) – средни. Нула цяло и две на сто е делът на големите предприятия в България. Данните ясно сочат къде трябва да бъде поставен акцентът в разпределението на средствата“, се посочва в документа.

Протестиращите настояват предвидените помощи в бюджета за 2021 г. да бъдат преразгледани и поставени на обществено обсъждане преди тяхното приемане.

„Още веднъж заявяваме категоричното си несъгласие с настоящо предложените от МТИТС условия. В посочения проект на ПМС виждаме опит да бъдат заобиколени разпоредбите на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 2020/C 112 I/01, според които бенефициенти на държавна помощ могат да бъдат МСП, а максималният кумулативен размер на отпуснатите безвъзмездни средства не бива да надвишава 800 хиляди евро. Съгласно горепосочения нормативен документ големите предприятия не могат да бъдат бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от страна на държавата“ – настояват недоволните от превозваческия бранш.

Добромир Симов, собственик на превозваческата фирма „Ай Ди- Ес“ - Бургас заяви пред репортер на „Черноморски фар“:

„Ние в туристическия бранш, превозвачите, сме сред най-засегнатите. Изпратили сме своите искания в официално писмо до висшите държавни институции. Все още отговор няма!

Изчакваме да видим какво ще се случи. Ще видим какъв ще е отговорът на министър-председателя и правителството. Има едни пари, които трябва да се разпределят, а ние няма да позволим от тях да се облажат определени хора. Получихме по-рано средства по 2-3 програми, предвидени за периода 2020 година, когато беше първото голямо затваряне. Но както виждате, нещата станаха по-сериозни, затварянията и ограниченията се отразяват вече осезаемо. Сега искаме единствено справедливо преразпределяне на средствата. Засега няма да протестираме, защото няма срещу какво. Но случи ли се тази несправедливост, ще вземем необходимите мерки“, категоричен е предприемачът.

Друг собственик на туристическата фирма „Евелин-Р-Транс-Бургас“, Евелина Пулева, пита:

„При срещата с министъра на транспорта той казва, че определени фирми с оборот под 30 000 лева няма да получат помощ, защото криели данъци и били в „сивия сектор“. Аз питам министъра: „А фирма с 1 000 000 лева оборот не може ли да крие данъци и да е в сивия сектор!? Защо вдигат тавана за големите фирми? От 450 хиляди на 3 милиона? Защо се прави това? Трябва да останат пари за средния и малък предприемач, за него никой не мисли.

Защо няма обществено обсъждане? Това касае всички, трябва да има обществено обсъждане и дискутиране. Не може с две срещи и „готово“ – въпросът е решен. Туристическите превозвачи сме готови на 100% за жестоки протести. Просто чакаме. Пак ще получат едрите риби парите, които изпълняват и държавни поръчки. Какво излиза, че държавата допълнително се подпомага сама. Ето такива големи в бранша, като „Юнион Ивкони“, „Арда Тур“, ще видите че ще получат помощи. И още няколко. Те са големи фирми с държавни поръчки. А ние, които отиваме да се договаряме за турсити и се чудим как да оцелеем, ще делим 8 милиона. Откъде накъде!?“ – разгневено обяснява Евелина Пулева.

 

 

 


Анкета

Трябва ли да има нов локдаун?


Резултати

Мнения

Мнения
Кирил Петков след преговорите за кабинет: Няма тема, по която да не сме се разбрали
  28.11.2021 11:06      

Няма тема, по която да не е постигнато огромно съгласие, обобщи лидерът на „Продължаваме пр