Сряда, 20 Oct 2021
    
Поморие Царево

ВиК проекти подобряват качеството на водата в три села

  12.10.2021 13:30  
ВиК проекти подобряват качеството на водата в три села

Георги РУСИНОВ

 

В три села от областта влизат ВиК инвестиции. Общините Поморие и Царево са обявили обществени поръчки, свързани с извършване на строителни и ремонтни дейности по водопроводите.

Така например с 1 191 370,06 лева царевското село Варвара ще получи реконструкция на водопровода и сградните отклонения по улици в селото. Посочва се, че настоящата разработка обхваща само уличната водопроводна мрежа в чертите на населеното място.

„Съществуващите водопроводи са от етернит, стомана и полиетилен висока плътност. Мрежата е сключена, но има и отделни райони, в които е разклонена. Това води до режим в случай на авария. По данни на Община Царево, към 1.02.2010 год. броят на постоянно живеещите в селото е 226 човека. През летния сезон броят нараства на 1000 души. Към тази бройка следва да се добавят 500 жители, обслужващи сезонно земите по параграф 4. Тези територии контактуват с регулацията на селото и водоснабдяването им се извършва от уличната водопроводна мрежа“, пише в документацията по поръчката.

Цялата водопроводна мрежа е предвидена да се изпълни с тръби полиетилен висока плътност /РЕНD/, които ще се полагат върху пясъчна подложка с дебелина 10 см. Подмененият водопровод по пътя Варвара – Ахтопол се запазва изцяло.

Реконструкции на съществуващите водопроводни мрежи в поморийските села Каменар и Лъка предвижда Община Поморие. Общо 18 248 метра е дължината на засегнатите в проектите водопроводи. Прогнозната стойност за ВиК дейностите за двете села е 4 068 087,79 лева, без ДДС. Финансирането е от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

В техническата спецификация е обяснено, че съществуващата водопроводна мрежа в населените места, предмет на поръчката, е недостатъчно ефективна в процеса си на предоставяне на питейна вода.

„Водопроводната мрежа на територията на селата Лъка и Каменар е частично и поетапно подменена в отделни участъци. В по-голямата си част съществуващите водопроводни мрежи са изградени от етернитови и стоманени тръби, които са амортизирани и в недобро техническо състояние. Цялостното такова е изключително лошо, а на места липсва изградена мрежа. Това е сериозна предпоставка за създаване на рискови условия за качеството на живота на жителите на двете села, като в пряка връзка засягат техните нужди и здраве. Не територията на Лъка са регистрирани 140 души с постоянна регистрация, а на територията на Каменар – 305. През летния сезон броят им нараства двойно“, пише още в документите по поръчката.

Главната цел на настоящия проект е подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението чрез реконструкция и изграждане на водопроводи на територията на Лъка и Каменар.


Анкета

Мнения

Мнения
Любен Дилов-син: И аз мога да направя 50 лицеви опори, не съм впечатлен от този военен героизъм
  18.10.2021 15:36      

„И аз мога да направя 50 лицеви опори, независимо че пуша по три кутии цигари на ден. Не съ