Понеделник, 06 Дек 2021
    
Общество

Пет нови модерни места в Бургас за деца и семейства в кризисно положение

  01.10.2021 13:56  
Пет нови модерни места в Бургас за деца и семейства в кризисно положение

Янчо НИКОЛОВ

 

Деца със специални потребност и техните семейства ще се възползват от пет нови услуги, в 5 модерни социални центъра  на територията на Бургас. Проектът е предвиден за нуждаещи се от Община -Бургас.

Директорът на дирекция здравеопазване, социални дейности и младежки политики към Община Бургас – Мая Казанджиева, представи официален доклад за въвеждане на 5 нови социални услуги за деца и млади хора със специални потребности и техните семейства на територията на общината. Центровете са изградени в град Бургас и са по проект за „Развитие на човешките ресурси“. Самият проект е на стойност 4 800 000 лева, отпуснати от Европейския съюз и държавна субсидия. Предвиден е за изпълнение в период 1 декември 2019 до 1 декември 2023  година.

Петте нови услуги включват единствената по рода си в Бургаска област услуга „Спешно настаняване“, към Центъра за обществена подкрепа. Услугата е достъпна за деца и семейства в кризисно положение. В центъра ще се настаняват деца които са изоставени от своите родители, деца над които се извършва системно семейно насилие или отпадане от училище. Ще могат да се възползват деца без родители или от проблемни семейства живели в институции.

„При деинституционализация и за реинтиграция, както и да се обучават за самостоятелен живот и социална интеграция. Ще настаняваме и деца при тежки разводи, които са жертва на така нареченото“родителско отчуждение. Към момента обслужваме 60 семейства, а децата са си в семейна среда, за голяма радост“, казва Даниела Христова, която е директор на ЦОП.

Центъра за обществена подкрепа ще работи с насоченост и направления. В него работят специалисти психолози и експерти в областта на кризисните интервенции. Капацитета му е 100 места и  4 за спешно настаняване.

Открит е дневен център за подкрепа на деца и млади хора с увреждания и техните семейства. В него се подпомагат, обучават и извършват медицински рехабилитации на деца и млади хора, с трайни увреждания. На тях им е осигурено пълно обслужване и грижи, занимания с логопеди, терапевти, рехабилитатори и други професионалисти. Целта е приобщаване и социално включване, както и превенция за настаняването им в специализирана институция. Потребителите  които могат да се ползват от услугата трябва да са на възраст от 3 до 35 години за дневна форма на обучение. Предлага се консултативна услуга, почасова, пак за същата възрастова група. Центъра е с капацитет 30 места за дневна и 60 места за консултативна услуги.

Семействата на   децата  с тежки множествени увреждания, ще могат да се възползват от услугите на Дневния център на деца с тежки множествени заболявания и техните семейства. Той е реновиран и модернизиран по проекта. Разполага с капацитет от 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услиги.В него специалисти и експерти работят с деца и млади хора от 7 до 35 години, които са с 90 и над 90% трайни увреждания.

„С децата се занимават психолози, логопеди, ерготерапевти и други специалисти. Организираме им занимания, посещават изложби, рисуват, извършват всякакви занимателни дейности. За да е удобно на родителите сме ги групирали в 2 паралелки по 20 деца“, обясни управителката на дома Екатерина Джутева.

Наблюдаваното жилище за деца от 18 до 21 години ще е с капацитет 6 места. Нуждаещите се ще бъдат подбрани по наложителност от специалисти. Целевата група е лица от мъжки пол на възраст 18-21 години, които са били настанени извън семействата си по реда на закона за закрила на детето. С тях нще работят допълнително специалисти психолози, социални работници. Ще им се извършват правни и трудови консултации.

От изключителна важност е услугата „Преходно жилище за деца на възраст от 15 до 18 години. В него ще бъдат настанявани до 8 пълнолетни лица с трайни увреждания, които ще бъдат обучавани от специалисти за придобиване на практически умения за водене на самостоятелен начин на живот. Както и деца в риск, като мярка за закрила на детето.  С  тези деца ще се занимават също специалисти приучавайки ги на самостоятелен начин на живот и бъдеща социализация в обществото.

„Проекта се развива много динамично и в изключително правилна посока и резултати. Наблюдава се и се консултира  от цяла плеяда  експерти. Обслужва се от цяла плеяда специалисти и хора с големи сърца, които са отдадени на работата си. Петте нови здравно интегрирани услуги са достъпни за всички нуждаещи се със специални потребности деца, млади хора и техните семейства“, уточни  директорът на дневния център за деца с увреждания   - Ирина Апостолова.

Центровете са модерно оборудвани и разполагат с ултра модерна база за занимания и почивка на своите питомци. 

 


Анкета

Справяте ли се с поскъпването на стоки и услуги?


Резултати

Мнения

Мнения Общество
Данаил Георгиев, бивш депутат: Правата на българите в Северна Македония са червената линия, която не трябва да се пресича
  30.11.2021 13:02      

„Отстъпихме достатъчно, от тук нататък топката е в тяхното поле“, заяви още т