Вторник, 12 Oct 2021
    
Бургас

ОУ“Любен Каравелов“ Бургас е домакин по Национална програма „Иновации в действие“

  13.07.2021 11:56  
ОУ“Любен Каравелов“ Бургас е домакин по Национална програма „Иновации в действие“

ОУ“Любен Каравелов“ гр.Бургас бе домакин по проекта „Иновации в действие“  от 7 до 9 юни 2021 година.

От 2018-2019 година ОУ”Любен Каравелов” гр.Бургас е иновативно училище с проект „Развитие на творческия потенциал и научен интерес на учениците чрез въвеждане на модулно обучение “.

Образователната  иновация се  основава на два основни принципа: достъпност и право на избор. Предоставя се  възможност на  учениците и техните родители  да избират областите,  в които децата  да се обучават и развиват през четирите учебни години на началния етап на образование.

Основните цели на иновацията са :

1. Развитие на творческите заложби и научен интерес у учениците чрез модулно обучение по четири основни модула: Сценични изкуства, Изобразителни и приложни изкуства, Ръкотворен живот и Детска научна лаборатория.

2. Развитие на изобретателността , креативността и иновативното мислене у учениците.

3. Възпитаване на самочувствие, увереност, самостоятелност и самоизразяване.

4. Изграждане на социални умения и работа в екип.

5. Практическа насоченост на обучението, водеща до осмисленост и трайност на знанието.

6. Формиране на активна гражданска позиция на базата на усвоени общочовешки ценности.

7. Снижаване нивото на училищна тревожност и агресия.

8. Повишаване конкурентноспособността на училището.

Образователната иновация на ОУ „Любен Каравелов“ – Бургас в модулите по  Сценични изкуства, Изящни  и приложни изкуства, Ръкотворен живот и Детска научна лаборатия  във випуск втори и трети   клас   може успешно да се мултиплицира в няколко направления :

1.      Нова организация на обучението в модулите ,  на базата на часовете ИУЧ и ФУЧ

2.      Свободен избор на модул , на основата на интерес и заложби.

3.      Иновативни обучителни практики :

•        Сценични изкуства – Добри практики за използване на традиционни и съвременни стилове в сценичните изкуства. Създаване на авторски музикален спектакъл чрез синтез на музика,танц, художествено слово и театър.

•        Изобразителни и приложни изкуства – живопис, графика, стъклопис, иконопис, батик. Изработка и декорация на текстилни произведения-пана,уникални дрехи и аксесоари чрез съчетаване на различни техники за работа върху текстил.

•        Ръкотворен живот – техники за ръчна обработка на естествени материали и изработка на изделия от бижутерията, работа с отпадъчни материали и приготвяне на ястия от  българската  национална кухня.

•        Детска научна лаборатория – интерактивни уроци включващи: логически задачи и игри, занимателни опити за деца; научна работилница за макети на природни обекти и технически изобретения; наблюдения под лупа и микроскоп; екологични игри и изследователска дейност в естествена природна среда;

•        Бинарни уроци, съчетаващи знания, умения и дейности от различните образователни модули.

•        Цялостен модел на планиране, организация и провеждане на модулното обучение.

Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.

Училището ни е   за втора поредна година домакин по проекта.  Гости са  нашите приятели и партньори от иновативно ОУ"Стефан Караджа" гр. Добрич  и  ОУ"Васил Левски" гр.Хисар.

Форумът се откри от г-жа Пепа Марчева, директор на училището, която приветства с добре дошли учителите и учениците. В актовата зала на училището се проведе кръгла маса, по време на която преподавателите от различните модули представиха работата си по проекта в ОУ „Любен Каравелов“. В училището успешно се съчетават предметни области, като математика, околен свят, хореография, музика, изобразително изкуство с умерено използване на съвременни дигитални средства, с каквито ОУ „Любен Каравелов“ е оборудвано.

В основата на успешната работа на учителя са творчеството и добрата екипна дейност – в това са убедени и нашите колеги от Добрич и Хисар.

Още с влизането в сградата на ОУ“Любен Каравелов“ гр.Бургас усетиха една неповторима атмосфера: уютно, чисто, подредено с много вкус и любов. А нетърпението на учениците и любопитството им към всеки следващ час е желаният резултат от учителите. Изненадващо съчетаване на предметни области – математика и околен свят, хореография, музика, художествено слово, изобразително изкуство, същевременно ненатрапчиво и премерено използване на съвременни дигитални средства, с каквито училището е отлично оборудвано.

ОУ „Любен Каравелов“ град Бургас вече втора учебна година работи успешно по проекта „Първокласно начало“ съвместно с Община Бургас.

За да онагледят това пред своите гости, учениците от 1 Г клас с класен ръководител Гергана Гинева-Йорданова представиха открит урок по български език и литература, в който показаха основните ползи от работата по проекта в различните учебни дисциплини, а именно използването на специално разработени онлайн платформи, работа в екип при изпълнението на екипни задачи, самостоятелна работа и възможност за самооценка от страна на учениците.

Във всички дейности учители и ученици от нашите партньори бяха въвлечени в магията на модулното обучение в ОУ „Любен Каравелов“ и се запознаха, не само на теория, а и практически с иновацията на училището. Представени бяха общо 13 различни урока с 13 различни преподаватели, участващи в модулното обучение.

Гости на  събитието  бяха проф. Румяна Папанчева – председател на СНЦ „Образование и технологии“ и преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, родители, учители и ученици от гостуващите училища, които бяха впечатлени от иновативните уроци.

Показахме, че един  по- нестандартен начин за доближаване до света на децата може да бъде въвличането им в света на различните изкуства. Трябва да е ясно, че изкуството е спонтанно и не подлежи на предварително планиране.

 Именно това е и основната цел на иновацията на ОУ»Любен Каравелов» гр.Биргас-  децата да се научат да мислят, да се изразяват свободно, да споделят своите фантазии и идеи.