Вторник, 03 Авг 2021
    
Любопитно Малко Търново

Вековните дървета, които ще пазим на територията на ПП „Странджа” стават с 11 повече

  08.07.2021 09:09  
 Вековните дървета, които ще пазим на територията на ПП „Странджа” стават с 11 повече

11 новозащитени вековни дървета със заповед на министъра на Околнта среда и водите ще опазваме на територията на Природен парк „Странджа”. Заповедта е обнародвана в ДВ бр.35/2021 г.

Това са 5 дървета от ендимичния вид Странджански дъб (Quercus hartwissiana Steven), две дървета от вида Цер (Quercus cerris) и по едно Обикновен габър (Carpinus betulus L.), Източен бук (Fagus orientalis) , Благун (Quercus frainetto) и Зимен дъб (Quercus petraea). Шест от вековните дървета са на територията на ДГС Малко Търново, по две на териториите на ДГС Звездец и ДЛС Граматиково и едно в горите на ДГС Кости. Вековните дървета са на възраст от 150 до около 600 години.

На собствениците на вековните дървета са дадени указания да изработят и монтират информационни табла и ниска дървена ограда около тях, като обозначаването им да се извърши съгласувано с Дирекцията на ПП „Странджа”.

Горите заемат над четири пети от територията на Природeн парк „Странджа“. В най-голямата защитена територия в България вековните гори са 30% от горите и това е много повече от средното за страната. Естествените масиви от стари гори – зелените великани на Странджа са най-ценните консервационно значими местообитания.

До момента на територията на Природен парк „Странджа” със заповед на министъра на околната среда и водите имаше общо 17 вековни дървета, от които 16 дъба и 1 бук.


Анкета

Притеснявате ли се от нова Ковид-вълна


Резултати

Мнения

Култура Мнения
Поетесата Мария Ганчева за дебютната си стихосбирка „Пристанище за бури“: Поезията не оставя душата равнодушна
  01.08.2021 17:23      

“За мен е истинско щастие, ако чрез стиховете си развълнувам някого“