Събота, 14 Авг 2021
    
Мнения

Иван Иванов, председател на БРТК: В обучението предлагаме направление „Педагогика в туризма“

  15.05.2021 16:00  
Иван Иванов, председател на БРТК: В обучението предлагаме направление „Педагогика в туризма“

Интервю на Дона МИТЕВА

 

- Г-н Иванов, управленският екип в Професионално направление „Туризъм“ към университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаската регионална туристическа камара подписаха меморандум за сътрудничество. Коя е първата стъпка в това сътрудничество? Със сигурност, тя ще се осъществи от началото на следващата учебна година…

- Провеждането на учебни практики във фирмите „Евелин Р“ ЕООД и хотел „Аква“ – Бургас, наложи да се проведат работни срещи с ръководствата на Колежа по туризъм към университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Управителния съвет на Бургаската регионална туристическа камара.

На първата и втората работни срещи бяха обсъдени пропуските в нашата съвместна работа, с какво браншът може да подпомогне учебната и професионална квалификация на студентите от трите катедри на Колежа по туризъм и Факултета по обществени науки към Университета и туристическия бизнес с кадри за постоянна и сезонна работа. Да се постави на добри основи обмен на информация, на успешни практики и постижения в областта на туризма.

Първата стъпка в това сътрудничество, е съвместната разработка на анализи на туристическите пазари на ежемесечна и годишна основа.

- Какво е нивото на завършващите Колежа по туризъм – Вашата преценка?

- Знам много добре, че ако човек се връща само назад във времето, греши, тъй като не анализира и планира настоящето и бъдещето, но в този Колеж по туризъм бях хоноруван преподавател повече от 20 учебни години.

Кандидатстваха младежи и девойки от завършилите езикови гимназии, не само от Бургаска област, а от и страната. Политическите промени у нас след 1989 г., доведоха и големи проблеми в приема и учебните програми – не се проверява в приема тяхната езикова квалификация, тяхната физическа структура, тегло и други изисквания, въведени във времето като елементарни стандарти в колежи и факултети на водещи университети.

Почти няма университет в страната ни, където да няма факултет „Туризъм“. Това доведе завършващите тези факултети да се насочват към водещи туристически държави, защото нашият туризъм е със силно изявена сезонност и възнаграждението беше много ниско и все още е такова. Затова нивото е ниско, необходимо е обогатяване на учебните програми, квалификация и преквалификация на асистенти и доценти, увеличаване часовете за учебна практика по определени маршрути на два до три почти на семестър.

- Липсват кадри в туризма… Защо? Не се ли обучават достатъчно млади хора в тази сфера?

- Истината е, че липсват професионална подготовка и кадри, защото нашият туризъм е със силно изявена сезонност.

Този проблем създаде възможността на емиграция на кадри, напускане на страната и пренасочване към други сектори на националната икономика. Това доведе ежегодният прием да се редуцира към етап на рязко намаляване. Няма увеличения на държавната издръжка на един студент от десетилетия, а това не създава възможности да се привлекат най-добрите експерти в туризма, в организация и провеждане на учебни турове по определени маршрути, спомагащи за повишаване на езиковата и професионална квалификация.

- Най-сериозната промяна, която очаквате да настъпи на базата на подписания меморандум в сферата на обучението и практиките…

– Най-сериозната промяна, която очакваме с подписване на меморандума, я виждаме в следните направления:

Първо, страните ще разработват и приемат конкретни планове по подготовката и провеждането на учебни практики в хотели, ресторанти и туроператорски фирми.

Второ, съвместно да подготвят и организират учебни турове по определени маршрути.

Трето, в комисиите, провеждащи приемни държавни изпити, да бъдат включени по един специалист в области като ТО и ТА дейност, хотелиерство и ресторантьорство на водещи фирми, членове на БРТК.

Четвърто, да се информират взаимно за иновациите в областта на туристическата дейност.

Пето, да организират и провеждат коледно-новогодишни тържества и честване Световния ден на туризма – 27.09. ежегодно.

Шесто, по катедри и факултет имаме добрите намерения да подпомогнем конкретно запознаване със съвременните акценти, като например: какво е онлайн туристическа агенция; да говорим за тейлър мейд пътувания; или пък драйвър гайд – най-новото течение в екскурзоводската дейност. Интересни теми са още зелена енергия към „Форд“ в обслужването в самолетите и автобусите; софтуери за работа и обработка на документи; дигитален маркетинг;      новите тенденции в кулинарията;          здравословна храна – бъдещето в ресторантьорството;  специфични тенденции в храненето; защо не и изготвяне на дигитално меню.

Заедно с гореспоменатото искаме да помогнем да се развият кариерен център и телевизионно студио.

В обучението желаем да предложим направление „Педагогика в туризма“. По този начин да се подготвят и кадри за професионалните гимназии.

Договорихме се и да подготвяме ежегодни материали за съвместната си работа в печатни, електронни и телевизионни медии.

- Как ще се привличат хора от туристическия бизнес в обучението на младите? На всички е достатъчно трудно в това време на изпитания.

- Наистина много сложен въпрос за решаване. Благодаря Ви за него.

Привличането може да се постигне, според мен, в 4 направления: Увеличаване на държавната издръжка от 824 лв. приблизително на 1200 – 1500 лв. за студент. Актуализация и максимално усъвършенстване на учебните програми и съвместно обсъждане с бизнеса. Увеличаване за всеки семестър учебните задължителни практики в рамките на месец и конкретни оценки за стажуващите от бизнеса в обекта, където се стажува. Опити за договаряне на стажанти по програми на ЕС, особено „Еразъм+“, където практикуват редица университети на страни от ЕС.

- Има ли разминаване между поколенията, между изискванията на пазара на труда и как те ще бъдат минимизирани?

- Разбира се, че има разминаване между поколенията. Сегашното поколение е по-информирано, но по-необразовано, не е научено на отговорности, задължения и да полага труд. Днешната младеж иска да получава, но не знае как и не иска да положи труд в обучението си, в професията си, за да получи добър, удовлетворяващ го резултат.

Изискванията на пазара определено са на много ниско ниво, понеже на пазара на труда е трудно да намериш добра работна ръка. Изискванията се занижават, защото няма кой да покрие по-високи изисквания. Квалифицираният персонал, които отговаря на високи условия, е извън страната. Следователно работодателят трябва да намали изискванията за наемане на персонал, за да има сезонна или целогодишна заетост.

- Какво ще е лято 2021 за студентите от Колежа, а за бизнеса?

- Изключително сложен и труден е отговорът на този въпрос. Учебните занятия и изпити ще приключат през май 2021 година. Попадането ни в пандемията COVID-19, увеличените положителни тестове, задържането ни в червен цвят на държавите в ЕС с висок процент на заболеваемост, липсата на прогнози на всяка петнадесетдневка в страната и по туристически пазари поставя студентите в доста сложна ситуация за реализация до юни и първата десетдневка на юли, особено тези, които владеят английски, немски и руски език и са с професионална насоченост, като сервитьори, администратори и водещи трансферни групи.

Както за студентите, така и за туристическия бизнес ситуацията е изключително сложна, защото както студентите, така и обслужващият персонал не е ваксиниран. Не са разработени и актуализирани протоколи за здраве и безопасност. С въвеждането на ваксинациония сертификат и изискване за отрицателен PCR тест, цената на пакета се оскъпява от 100 до 200 евро за двама или четирима души. Липсва агресивна и насочваща реклама за България. Не е решен въпросът за зелените коридори, както за въздушния и сухопътен транспорт.

Изводът е: Туризъм ще има, но ще преобладава вътрешният туризъм.

 

 


Анкета

Притеснявате ли се от нова Ковид-вълна


Резултати

Мнения

Мнения
Иван Иванов, председател на БРТК: В обучението предлагаме направление „Педагогика в туризма“
  15.05.2021 16:00      

Интервю на Дона МИТЕВА   - Г-н Иванов, управленският екип в Професио