Четвъртък, 22 Апр 2021
    
Поморие

Ферма за миди в акваторията на Поморие няма да има

  08.04.2021 16:24  
 Ферма за миди в акваторията на Поморие няма да има

Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна отказа издаване на разрешително за изграждане на мидена ферма в залива на Поморие.

Обявеното преди месеци инвестиционно намерение на „Ем Джи Солюшън“ ЕООД – София за изграждане на ферма за миди в акваторията на Поморие предизвика общественото недоволство в града. Рибарите изразиха опасенията си, че реализирането на намерението ще застраши поминъка на над 300 семейства, риболовът за които е основен приход, поради което Общински съвет – Поморие прие Декларация против издаване на съответното разрешително.

Кметът Иван Алексиев също подкрепи исканията на рибарите и сезира всички компетентни институции в страната, включително Народното събрание и Министерски съвет. Възражение, подкрепено с над 520 подписа, бе изпратено и от Рибарско сдружение „Нептун – Поморие“.

След разглеждане на всички постъпили възражения, включително и искането за несъгласие с тях  от страна на софийската фирма, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна отказа издаване на разрешително, поради преценката за липса на съвместимост на инвестиционното намерение с обществените интереси и въз основа на обстоятелствата, че в резултат на ползването на водния обект ще се създаде опасност от ограничаване на общото ползване в акваторията на Черно море, в района на гр. Поморие.

„Винаги се радвам на успешния резултат когато Община, Общински съвет и граждани се обединим в дадена кауза и заедно защитаваме интересите на града ни. Силата ни е да сме единни, да можем свободно да изразим мнението си и заедно да постигаме това, което е най-добро за поминъка и живота в Поморие“, каза кметът Иван Алексиев.


Анкета

Какво е политическото бъдеще на България


Резултати

Мнения

Бизнес Мнения
Любен Дилов-син към туристическия бранш: Спокойно, вероятността да бъда министър клони към нула
  22.04.2021 11:20      

Към туристическия бранш...   Скъпи на сърцете ми! Понеже срещнах няколко ужа