Събота, 03 Юли 2021
    
Бизнес

Съветниците от ГЕРБ предлагат мерки в подкрепа на бургаския бизнес

  29.03.2021 12:27  
Съветниците от ГЕРБ предлагат мерки в подкрепа на бургаския бизнес

Мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредната епидемична обстановка, предлагат с докладна записка общинските съветници от ГЕРБ в Бургас.

Със Заповед на министъра на здравеопазването бяха въведени редица противоепидемични мерки на територията на Република България. По силата на посочения акт се наложи преустановяване на посещенията в редица обекти с различна дейност. Това води до невъзможност на много от заетите в тези сфери да да заплатят дължимите наемни вноски по сключени договори за наем с Община Бургас. В тази връзка съветниците се обединиха около мнението, че е необходимо да се въведат мерки, с които да се облекчи местния бизнес.

От групата на ГЕРБ предлагат, за срок от два месеца, след отмяна на обявената извънредна епидемична обстановка Общинският съвет:

- Да намали с 50% заплащането на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (Приложение № 7 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас).

- Да намали с 50% наемните цени на търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза - наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето.

- Да намали с 50% цените за наемане на обектите общинска собственост, в които се провеждат културни, спортни и други събития, както и занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство.


Анкета

За кого ще гласувате на предстоящите избори?


Резултати

Мнения

Избори 2021 Мнения
Борислав Стефанов-кандидат за депутат от БСП за България: Мечтая младите да се върнат в страната
  31.03.2021 10:55      

С тръгването им за чужбина  губим най-ценното, което притежаваме