Събота, 17 Апр 2021
    
Созопол

Екоинспектори провериха сигнал за сеч в къмпинг „Градина“

  23.02.2021 15:45  
Екоинспектори провериха сигнал за сеч в къмпинг „Градина“

РИОСВ- Бургас извърши проверка на терен за изсичане на дървета на къмпинг „Градина“ ,в землището на Созопол. Тя установи, че отсечените и повалени дървета от вида Черен бор, са в имоти, частна собственост на юридическо лице. Имотите не попадат в границите на защитена територия, но са в територия на две защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 – защитена зона „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици и „Плаж Градина – Златна рибка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, се съобщава от пресцентъра на РИОСВ.

През февруари 2020 г., дружеството е заявило в РИОСВ-Бургас намерението си за извършване на сеч, като е внесло горско-стопанска програма. Поради недопустимост с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, компетентният орган е прекратил процедурата. С това свое решение директорът на РИОСВ-Бургас е приложил своите правомощия по превантивен контрол. Решението не е обжалвано, влязло е в сила и става задължително за спазване от собственика и всички контролни органи.

Дейността е в нарушение на Закона за биологичното разнообразие, за което на извършителя ще бъде наложена административно-наказателна мярка. Предвид това, че към момента е известен собственика на имотите, но не е известен извършителя на нарушението, ще бъдат уведомени компетентните органи на МВР и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), за съдействие. На собственика на имотите ще бъде дадено предписание за преустановяване на дейността.

 

 


Анкета

Какво е политическото бъдеще на България


Резултати

Мнения

Мнения
Бойко Борисов: Ще съставим правителство
  14.04.2021 10:52      

Българският избирател категорично ни постави на първо място и затова ще подходим отговорно към съ