Четвъртък, 22 Апр 2021
    
Бургас Общество

Екипът на „Лагуната на живота“ извършва важни консервационни дейности в Атанасовското езеро

  10.02.2021 17:03  
Екипът на „Лагуната на живота“ извършва важни консервационни дейности в Атанасовското езеро

Изминалата година беше много успешна за една от най-важите консервационни дейности по LIFE проекта „Лагуната на живота“ – възстановяването на минидиги и почистването на солени канали в Атанасовско езеро. Тези дейност има за цел да намали ефектите на фрагментация на местообитанието крайбрежна лагуна и да подобри свързаността между отделните басейни. По този начин се осигурява добра циркулация и опресняване на водите в цялото езеро в полза на водните организми и солодобива.

През двете години на проекта са възстановени 5920 м минидиги и са почистени 5085 м вътрешни канали, което е 35% от предвидените обеми работа по тази дейност. За първи път беше приложена нова технология при изграждането на минидиги по сух способ. При него прилежащите басейни се изпразват от вода и багерът работи на сухо. Така се намалява времето за възстановяване (и времето за безпокойство на птиците), както и риска от затъване на техниката и невъзможност за работа. Този способ е приложим само за плитки басейни с малък воден обем и с висока соленост - т.нар. легла, които не са особено привлекателни за птиците, поради бедната си хранителна база, така че отрицателното въздействие върху тях е сведено до минимум.

Почистените вътрешни солени канали осигуряват между 3,5 и 6 пъти по-добра проводимост на водите в тях. Подобрената циркулация води до увеличаване на миграцията на хранителни вещества и водни организми между басейните, което е от неоценимо значение за поддържане на живота на екосистемата на Атанасовско езеро. Същевременно в резултат на почистването на каналите, еутрофикация на водите, които протичат през тях намалява с близо 40%.

С възстановяването на мини дигите се осигуриха нови 2,35 ха благоприятни за гнездене на приоритетни видове птици територии. Например изключително редкия и застрашен морски дъждосвирец е един от видовете, който вече успешно гнезди върху минидиги.

В края на годината започнаха дейностите и по възстановяване на главния шлюз на Северното езеро, за да се подобри сигурността на лагуната от наводнения и нормалното ѝ захранване със свежи води от морето. Със завършване на работата през 2021, шлюзът ще позволи лесно и бързо управление на водното ниво в цялото северно езеро, казват експертите от проект „Лагуната на живота“ .

И докато 2020 г. беше една от най-сухите през новия век с едва 316 л/м2 дъжд (60% от годишната валежна норма) и шестата най-суха година в цялата история на измерванията в Атанасовско езеро от 1937 година насам, то 2021 започна с проливни дъждове. Само за периода 8 – 13 януари  в Атанасовско езеро е отчетено рекордното количество от 152 л/м2. В края на януари сумарното количество на валежите достигна 185,5 л/м2. Това е повече от 1/3 от годишната норма на валежите. Данните показват, че това са най-високите количества на валежи откакто се води статистиката, а второто място със 170,9 л/м2  е от м. февруари в далечната 1956 г.

Тези огромни водни количества повишиха нивото на Атанасовско езеро с 30 см или допълнителни около 5 млн.м3 вода (1/3 от водния обем на езерото), но възстановената и поддържана система от диги, валове, канали и шлюзове, не позволиха на тази вода да разруши инфраструктурата на езерото и да се смесват водните обеми на отделните басейни. Така бе запазен специфичният солеви градиент на лагуната и опазени важните за циркулацията на водите и гнезденето на птиците територии. Високото ниво позволи да бъдат залети периферните части на Атанасовско езеро, в които се намират ценните местообитания на солянката и морската дзука и да им осигури жизненоважното зимно наводняване, необходимо за поддържане на благоприятен природозащитен статус.

Без дейностите по проекта тези водни количества биха били пагубни за екосистемата на крайбрежната лагуна. Това още веднъж доказва високата природозащитна стойност и неоценимия ефект на консервационната работа за опазването на така уязвимото Атанасовско езеро.

 


Анкета

Какво е политическото бъдеще на България


Резултати

Мнения

Бизнес Мнения
Любен Дилов-син към туристическия бранш: Спокойно, вероятността да бъда министър клони към нула
  22.04.2021 11:20      

Към туристическия бранш...   Скъпи на сърцете ми! Понеже срещнах няколко ужа