Петък, 26 Фев 2021
    
Приморско

20 166 615 лв. е рамката на проектобюджета на Община Приморско

  04.02.2021 18:25  
20 166 615 лв. е рамката на проектобюджета на Община Приморско

Георги РУСИНОВ

 

20 166 615 лв. е рамката на проектобюджета на Община Приморско. Това стана ясно по време на представянето му от общинската администрация. Създаване на успешна идейна концепция и реклама на общината за успешен летен сезон, завършване на важни инфраструктурни обекти, екология, жилищно строителство, благоустройство, финансиране на образованието, градската среда, спорта, културния туризъм, работата с граждани и други са сред най-важните акценти на общината за 2021-а.

Парите от държавни дейности са 4 402 043 лв., дофинансиране на държавните дейности е в размер на 814 543 лв. 14 950 029 лв. са разходите за местни дейности. Проектобюджетът е разделен в 9 графи. Капиталовата програма е в размер на 1 845 045 лв. като сериозно залягат проектирането, ремонтите на различни инфраструктурни обекти.

В целевите разходи влизат помощи на социално слаби хора и лица с увреждания, медицинска помощ на жителите на Община Приморско, безплатен обществен транспорт, млечна кухня, масова физкултура и организиране на спортни събития, издръжка на спортни клубове и субсидии за читалищата.

Общинска администрация – 2 689 724 лв., Отбрана и сигурност – 783 601 лв., Образование – 3 053 948 лв., Здравеопазване – 410 332 лв., Социално осигуряван, подпомагане и грижа – 1 086 382 лв., Жилищно строителство, благоустройство, БКС и опазване на околната среда – 7 433 862 лв., Почивно дело, култура и религиозни дейности – 876 103 лв., Икономически дейности и услуги – 3 352 579 лв., Други – 480 084 лв.

Средствата предвидени за бедствия и аварии са в размер на 348 540 лв. 377 240 лв. ще бъдат отделени за домашния социален патронаж. 34 800 лв. ще отидат за ремонт на пенсионерските клубове.

Най-голямото перо от проектобюджета е тази за Жилищно строителство, благоустройство, БКС и опазване на околната среда. Дейност ВиК ще се финансира с 266 100 лв., осветление на улици и площади – 246 500 лв.

Сериозно ще се наблегне на ремонти, поддържане и изграждане на улици – 3 348 482 лв. На 10 февруари започва важният ремонт на кръговото кръстовище. Той ще продължи до 10 юни тази година. Администрацията отчете, че това ще затрудни гражданите на Приморско, но помоли за разбиране.

Чистота е другото перо с доста финансиране – 2 878 118 лв., като почти половин милион лева са за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депо.

Дейността на читалищата, самодейните състави, школи по танци, пеене и театрална група ще се финансира със средства от общината. За Археологическия музей са отделени средства в размер на 256 468 лв. 1 482 326 лв. са включени като разходи за дейността на Дирекция общински гори и полска охрана.

Стана ясно, че общината има 1 698 675 лв. по-малко приходи. Това се отчита от несъбрани местни данъци и такси предвид финансовата криза от пандемията на COVID-19. Въпреки това кметът на Община Приморско д-р Димитър Германов заяви, че се радва, че българският турист е оценил общината като дестинация през изминалия летен сезон.

„Надявам се и тази година да е така. Благодаря и на туристическия бранш, че работихме усилено и рекламирахме добре нашия продукт. Каквото и да говорим, 60-65% от традиционните туристи на Приморско и Китен са от Централна и Източна Европа и тяхното отсъствие не можа да се компенсира. Надявам се тази година това да се промени с активната ваксинация в Европа и у нас“, заяви Германов.

Той поясни, че предвид пандемичната обстановка за пръв път не могат да се организират обществени обсъждания и в останали населени места, затова кметовете бяха в зала, за да отговарят на въпроси при нужда. Кметът на Китен дори представи по-важните части от средствата, които са отделени за морския курорт.


Анкета

Ще отидете ли да гласувате по време на пандемия?


Резултати

Мнения

Бургас Мнения
Проф. Севдалина Турманова - председател на Общински съвет-Бургас:   Очаква ни дълга сесия, вярвам, че ще приключим с приет бюджет
  22.02.2021 15:16      

Не заглушавам никого, проблемът идва от скоростта на интернета на даден съветник