Вторник, 01 Дек 2020
    
Бургас

106 студенти в Бургас получават първите стипендии по общинска програма

  30.10.2020 16:00  
106  студенти в Бургас получават първите стипендии по общинска програма

Общо 106 са одобрените бургаски студенти, които ще получават първите семестриални стипендии по новата програма на Община Бургас - "Успешни студенти". 69 от тях са студентите с отличен успех, а 37 са тези с успех над 5.00. Всички подадени заявления бяха 116.

Програмата за финансов стимул, която е насочена към бургаски студенти в редовна форма на обучение и успех от и над 5.00, е по идея на кмета Димитър Николов и цели да отговори на нуждите от осигуряване на квалифицирани кадри в най-търсените специалности.

Освен много добрият и отличен успех на студентите, от значение за получаване на стипендията бяха и постиженията им в областта на образованието, науката и изкуството, участия в проекти, научна дейност и други.

Студентите, които са одобрени за стипендията, следват в трите бургаски висши учебни заведения - Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургаски свободен университет и Национална художествена академия - Бургас.

Най-голям е броят им в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - 74. Най-много от тях - 37, са студентите в професионалните направления "Медицина" и "Обществено здраве и здравни грижи". След тях са направление "Педагогика" със 17, "Комуникационна и компютърна техника" с 12, "Химически науки" - 7 и 1 в направление "Туризъм".

В Бургаски свободен университет са 32-ма студенти, 15 от които са в направление "Информатика и компютърни науки", 7 в "Право", в "Технически науки" - 5, "Икономика и администрация и управление" - 4 и 1 в "Педагогика и психология".

Студентите, които ще получават семестриална стипендия във филиала на Националната художествена академия в Бургас са 10.

За стипендии за следващия /летен/ семестър студентите ще могат да кандидатстват отново след около 4 месеца или след като завършат успешно настоящия /зимен/ семестър и месец, след записването за следващия.

Целта на програма "Успешни студенти" е да се стимулира развитието на квалифицирани кадри в най-търсените специалности и се задържат младите хора в града.


Анкета

Притеснява ли ви втората вълна от коронавирус?


Резултати

Мнения

Мнения
Доц. д-р Хюсеин Йеменджиев: Надявам се уредът ни за измерване на качеството на водата да се произвежда серийно
  29.11.2020 18:49      

Преподавателят във ВХТИ, заедно с колегата си проф. Валентин Ненов, са създатели на уникалното устройство