Сряда, 21 Oct 2020
    
Созопол

„Европа директно” с информационен ден в Созопол

  11.10.2020 10:45  
„Европа директно”  с информационен ден в Созопол

Дона МИТЕВА

Екипът на ЕИЦ „Европа директно”- Бургас проведе първото от поредица информационни събития в Област Бургас на тема :„Политиката на сближаване на Европейския съюз“ в Созопол.

В работата си до сега екипът на ЕИЦ „Европа директно“ Бургас е установил, че жителите на по-малките населени места извън областния център имат информационен дефицит относно политиките на ЕС, насочени към развитието на регионите и от там подобряване качеството на живот на гражданите. Това до голяма степен се отнася до младите хора, учениците от горните класове в средните училища и гимназии в общинските центрове, които трудно придобиват реална представа за това какво прави ЕС за подобряване качеството на живот и намаляване различията в стандартите. „Тези млади хора са бъдещите активни европейски граждани, и е необходимо те да разполагат с адекватна информация относно политиките на ЕС за сближаване на регионите”, коментира Боряна Желева.

През последните години политиката на сближаване на ЕС се е доказала като един от най-важните инструменти за преодоляване различията по отношение на икономиката, инфраструктурата и като цяло качеството на живот на европейските граждани.

В България, и особено в Бургаски регион, има много примери за положителното въздействие на кохезионната политика за изграждане на инфраструктурни обекти и развитието на региона като цяло в посока приближаваща се до утвърдени европейски стандарти.

Във връзка с това от „Европа директно” предвижда четири изнесени информационни дни първият от които бе в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Созопол. Независимо от дъждовното време младежите проявиха голям интерес към презентацията, която се проведе в двора на училището, предвид ограничителните мерки за провеждане на мероприятия на затворени пространства. Младежите задаваха въпроси и по теми свързани с правата на европейските граждани, възможностите за обучение, работата на европейските институции и др.

През настоящия месец предстои провеждането на още три информационни презентации в училища в Айтос, Карнобат и Средец.


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Култура Мнения
Красимир и Мария Слабакови – художници:Фазаново е нашата носталгия
  20.10.2020 15:18      

Хлябът ни не е предназначен за препродаване, той е направен за споделяне. Това, което се споделя чрез него не е насъщният, а добротата