Събота, 31 Oct 2020
    
Царево

Велоалея ще свързва кв. Василико, Царево и Лозенец

  30.09.2020 17:23  
Велоалея ще свързва кв. Василико, Царево и Лозенец

Община Царево подписа договор по втория спечелен проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция „Пътища към наследството“. На 25 септември 2020 г. Община Царево подписа договора за финансиране на проект „Пътища към наследството“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Турция. Това е проект, по който ще бъде изградена продължение на крайбрежната алея в кв. Василико, Царево от края на съществуващата до малък плаж под църква „Успение Богородично“. С проекта ще се реализира етап 4 от велоалея, свързваща Царево и кв. Василико със село Лозенец.
Община Царево ще получи финансиране за предвидените по проекта дейности за изграждане на пешеходна и велоалея с асфалт и щампован бетон, както и благоустрояване на района по протежение на трасето, което ще преминава покрай Старата мелница и пред детската площадка в кв. Василико. Там ще бъдат обособени две панорамни площадки, представляващи зони за отдих с павирана настилка и пейки с перголи. Интересна е идеята на общинска администрация площадките да бъдат оформени като две очи и така ще се виждат от птичи поглед. Алеята ще свършва до малкия плаж на кв. Всилико. Ще бъдат асфалтирани улиците „Черковна“ и „Н. Чудотворец“, както и ще се поднови тротоарната настилка по тях. По алеята ще бъдат изградени осветителни тела, поставени пейки, кошчета, стойки за велосипеди и стенд с инструменти за ремонт. Основната цел е подобряване на достъпа до културно – исторически забележителности „Стара мелница“ и Храм „Свето Успение Богородично“ за Община Царево и подобряване на достъпа до природно наследство – пещера.
Дейностите по проекта включват официални откривания на строителните дейности в двете страни, строителни работи по обектите, заключителна среща в Царево и Къркларели.
С проекта ще се засили трансграничното сътрудничество между Община Царево и Специалната Администрация в Къркларели в областта на устойчивото развитие на културния и природен туризъм в регионите и повишаване на тяхната привлекателност. Косвени резултати по проекта са подобряване на социалноикономическото състояние чрез удължаване на туристическия сезон, увеличаване броя на туристите, посещаващи обновените обекти, повишаване на приходите от туризъм и инвестиции и възможност за заетост. Община Царево е водещ партньор по проекта „Пътища към наследството“, който се изпълнява съвместно със Специална провинциална администрация Къркларели, Р. Турция.
Общата стойност на договора за двата партньора е 454 547,85 евро, разпределен между партньорите, 100% безвъзмездна помощ по програмата. Договорът е по Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, срок за изпълнение – 24 месеца.


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Мнения Поморие
Галина Мешкова, еколог: Климатичните промени намаляват видовото разнообразие на птици
  24.10.2020 15:10      

Галина Мешкова е дългогодишен сътрудник на СНЦ „Зелени Балкани“, завършил