Четвъртък, 22 Oct 2020
    
Спорт

Яхтклуб „Черноморец Бургас“ с проект "Ветроходно здраве"

  30.09.2020 15:20  
Яхтклуб „Черноморец Бургас“ с проект \

ПРОЕКТ „ВЕТРОХОДНО ЗДРАВЕ” на Яхтклуб „Черноморец Бургас”

Проект вх.№ 09-00-1925/16.03.2020 г., с Договор № 25-00-55 26.06.2020 г. за Проект №НПИМД-Н2-Т3-034

Проектът е финансиран от Министерството на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г.,

Направление 2 - Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“

Проект „Ветроходно здраве” на Яхтклуб „Черноморец Бургас” продължи и през месец септември да разкрива възможностите за практикуването на ветроходство, както и неговото значение за намаляване на рисковите фактори сред младежите. Заложените в проектните дейности два обучителни модула, в два различни морски града, завършиха успешно. Първият модул беше теоретичен - обучение по ветроходство. Целта на дейността беше придобиване на знания и начални умения за практикуване на спорта ветроходство. Модулът включваше следните теоретични знания и умения за подготовка на бъдещия ветроходец:

История на морските спортове; Познания върху морската терминология; Правила в морето; Терминологията на ветроходството; Мерки за безопасност в морето; Лична екипировка за безопасност; Курсове на вятъра; Правила за движение в морето; Устройство на лодка; Морски възли и други.

Вторият модул беше практически – неговата цел беше придобиване на практически умения за практикуване на спорта ветроходство. Обучението в този модул беше насочено към формиране у младите участници на знания за участие в състезание по ветроходство, развиване на социални умения при сътрудничество и взаимодействие в отбор, управление на ветроходна лодка. Модулът включваше ветроходни теми като:

Правила за състезание по ветроходство; Работа с ветрилата; Управление на лодка – по вятъра, срещу вятъра; Техники за управление на ветроходна лодка и други.

Придобитите нови знания и умения за ветроходството създават нов ресурс у младите хора, който е предпоставка за включването в дълготрайни занимания  със спорта ветроходство и оползотворяване по здравословно активен начин свободното им време. Обученията  подпомогнаха формирането у младите участници на морска култура и интерес към морските спортове.

ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС”

Спортна база: Пристанище Бургас до Фара

e-mail: [email protected]

http://chernomorets-bs.org


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Култура Мнения
Красимир и Мария Слабакови – художници:Фазаново е нашата носталгия
  20.10.2020 15:18      

Хлябът ни не е предназначен за препродаване, той е направен за споделяне. Това, което се споделя чрез него не е насъщният, а добротата