Петък, 30 Oct 2020
    
Общество

Двама преподаватели от Университет „Проф д-р“ Асен Златаров“ с престижно признание

  19.09.2020 13:44  
Двама преподаватели от  Университет „Проф д-р“ Асен Златаров“ с престижно признание
Двамата представители на Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас в Управителното тяло на БНДОЗ – проф. д-р Христо Бозов (вляво) и доц. д-р Владимир Гончев (вдясно).

Тридневното  Общо събрание на Българското научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ), приключи в София. На него бе проведен и избор за нов   председател и  нов състав на Управителния му съвет.

За Председател на Управителния съвет, мандат 2022-2024 г. бе избран проф. д-р Христо Бозов, д.м., декан на Факултет по обществено здраве и здравни грижи в Университет „Проф. д-р А.Златаров“ – Бургас. Освен него в общо осемчленния Управителен съвет на БНДОЗ влиза още един представител на Университета – доц. д-р Владимир Гончев.

Двата избора са сериозно признание за професионалните компетенции и високия обществен авторитет на академичния състав на Университет „Проф. д-р А.Златаров“ – Бургас.

Досегашен председател на БНДОЗ  бе проф. д-р Антония Янакиева, д.м., зам.декан на Факултет по обществено здраве към Медицински университет София, а текущ председател на сдружението за мандат 2020-2022 е доц. д-р Наталия Ушева, д.м., зам. декан на Факултет по обществено здраве към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“-Варна.