Четвъртък, 01 Oct 2020
    
Бизнес Общество

Санкционираха 14 търговци на пресни плодове и зеленчуци

  10.08.2020 14:07  
Санкционираха 14 търговци на пресни плодове и зеленчуци

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) издаде 14 акта на търговци на пресни плодове и зеленчуци за липса на придружаващи стоката документи (напр. фактури, приемо-предавателни протоколи, сертификат за съответствие) през юли. Издадени са също 71 констативни протокола, поради липса на документи и маркировка за продукцията.

В рамките на месец инспекторите на Областните дирекции по безопасност на храните извършиха общо 784 проверки на територията на общински и местни пазари, както и на нерегламентирани обекти.

Контрол се извършва на цялостното предлагане на пресни плодове и зеленчуци, включително за наличие на всички документи, доказващи произхода на стоката;  етикетиране и маркировка, като информацията е изписана четливо и е достъпна на видно място върху опаковка или етикет. Особено внимание бе насочено към съответствие на обявеното качеството на всяка отделна предлагана партида по отношение на еднородност по качество и размер на продукта.

По отношение на фитосанитарния контрол, който се изразява в наблюдения за наличие на симптоми и повреди, причинени от карантинни вредители, са издадени 11 предписания и са съставени 15 констативни протокола.

Наложените на търговците санкции са в размер от 600 до 5 000 лева за физически и между  2 000 и 7 000 лева за юридически лица.


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Култура Мнения
Доц. Георги Лозанов: Не се учим от миналото, но се отъждествяваме с него
  30.09.2020 10:26      

Журналистиката и документалистиката донякъде си приличат, документалното кино се занимава основно със собствената си завършеност, цялост, а журналистическият текст е прагматичен текст