Събота, 18 Май 2024
    
Айтос

Айтос може да има първия биозоопарк в България

  07.04.2024 14:41  
Айтос може да има първия биозоопарк в България

Одобрен за финансиране е общински проект „Техническа помощ за инвестиции в Зоопарк гр. Айтос“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по Приоритетна ос 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда 2021-2027 г.“. Оказва се, Айтос може да държи първенството не само по азбучен ред, но и да има първия биозоопарк в България. Това споделиха за НП водещи експерти на Българската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (БАЗА), чийто член е и Зоопарк – Айтос, с управител Росица Златева.
Изпълнението на проект „Техническа помощ за инвестиции в Зоопарк гр. Айтос“ е задължително условие, което Община Айтос като собственик на зоопарка трябва да изпълни, за да има право да кандидатства със свой готов инвестиционен проект за цялостното реновиране на зоологическата градина, коментира за общинското издание кметът Васил Едрев.
Основната цел на проектното предложение е разработването на стратегическите документи, с които да се осигури развитие на Зоопарка, отговарящо на изискванията на европейската и националната нормативна уредба. В този смисъл, спечеленият проект е първият етап от готовността на Община Айтос да кандидатства за последващо финансиране за ремонт и реновация на зоологическата градина. 
Дейностите по проекта за техническа помощ са свързани с разработването на четири стратегически документа – планове: за развитието на зоопарка, за колекция и размножаване, за консервационни дейности. Ще бъде изготвен и план за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при осигурено финансиране по инвестиционния проект. Стойността на проекта за техническа помощ  е в размер на 35 400 лв.
Ръководството на БАЗА поздрави Общината за добрите идеи и специалната грижа, и определи айтоския зоопарк като „бижуто на зоопарковете в страната“. „Има предпоставки в Айтос да бъде реализиран проект, който да изведе зоопарка на европейско ниво. Разработената концепция предполага всичко, което Европа има като изисквания. Айтоският зоопарк би могъл да е и първият биозоопарк в България“, каза за НП, ланд. арх. Добромир Бориславов – директор на Зоологическата градина в София, който като член на УС на БАЗА, от години наблюдава дейността на Зоопарк – Айтос.