Вторник, 02 Юли 2024
    
Камено

Кметът на Камено иска по-добра технология за третиране на нефтените утайници на „Лукойл Нефтохим Бургас“

  02.04.2024 15:34  
Кметът на Камено иска по-добра технология за третиране на нефтените утайници на „Лукойл Нефтохим Бургас“

Жителите на община Камено се събраха да изразят своето несъгласие с представения план за третиране на нефтените утайници в непосредствена близост. Общественото обсъждане премина под засилен интерес. От фирмата изпълнител представиха кратка информация за инвестицията и доклада за оценка на въздействието върху околната среда за “Оползотворяване на натрупаните до момента на приватизацията 450 хил.m3 нефтени утайки с редукция на количествата, ликвидирани при изпълнение на мярка I.2 от Програмата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на Нефтохим АД - гр. Бургас“.

Обсъждането се проведе в залата на „Гражданска защита“, а най-активно участие в обсъждането взеха кметът Жельо Вардунски и председателят на Общински съвет Камено Радослав Балтаджиев. Заедно с представители и проектанти на фирмата-изпълнител, представители на РИОСВ,  екоактивисти, общественици, граждани и представители на нефтената рафинерия, те дискутираха техническата част на проекта. За техническата част на проекта държавата е дала разрешение през 2019г., а през 2022г., е стартирала процедурата по ДОВОС, но едва сега реално може да започне неговото изпълнение от италианската компанията ААА Construction &Development Corp. на основание сключен договор с „Лукойл Нефтохим Бургас“АД от 02.02.2016 г.

Нефтените утайки в размер на 450 000 кубични метра са натрупани преди повече от 20 години като след приватизацията през 2000 г. не са регистрирани нови. Към момента са останали 9 резервоара с 250 000 кубични метра нефтени утайки в тях. Те се намират на основната площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“, а най-близките населени места на около 3 км. са село Свобода, кв. „Долно Езерово“ и Камено.

Граждани и кметът Жельо Вардунски, изразиха притеснението си от метода чрез, който ще се преработват те.

"Това ли е най-добрата технология на утилизиране на тези отпадъци в света? Ако има по добри, то по-какво тази технология се различава от тях? Коя е тази технология? Къде се прилага?", бяха част от въпросите на гражданите в града.

"Не знаем какво ще се случи и от отпадъците от тази дейност, тъй като информацията, която сме прегледали, в доклада не намерихме достатъчно информация. Проектирането е започнало преди 9 години, а за това време има по-нови и по- безопасни технологии. Всичките ни притеснения се базират на този доклад. В него липсва много съществена информация, която може да даде сведение, какво ще е отражението върху подпочвените води и емисиите от третиране на отпадъците, чрез представения метод – пиролиза.  Много са ни притесненията - моите и на жителите на общината, а и на общинската администрация", подчерта кметът Жельо Вардунски. Той категорично изтъкна, че в интерес на всички е тези утайници да бъдат премахнати, че възнамерява да потърси съдействие от държавата и всички възможни органи и институции.

„Целта е да намерим решение на проблема заедно. Искаме диалог и намиране на най-добрата технология за третиране на нефтените утайници“, изтъкна Вардунски.

Той призова за намеса на държавно ниво и работа в посока да се търси вариант за финансиране на по-съвременна технология.

„Ще потърсим среща и становище за предлаганата технология. Искаме 100 процента гаранция, че този метод е безопасен за здравето на хората“, допълни Вардунски.