Четвъртък, 24 Авг 2023
    
Бизнес Бургас Мнения

Иво Баев за казуса „търг срещу първи по ред, първи по право“: Интересът е да има равни права за всички

  23.05.2023 14:59  
Иво Баев за казуса „търг срещу първи по ред, първи по право“: Интересът е да има равни права за всички

Георги РУСИНОВ

 

Всеки, който е заинтересована страна, с процесуални права, може да атакува каквото си иска, може да атакува и моя акт за раждане. Не можем да спрем никой от атаки. Въпросът е, че ние сме решили колективно, че сме направили нещо, което е законосъобразно. От там нататък органът, който казва дали е така или не при една евентуална жалба е съдът. Това заяви за „Черноморски фар“ вносителят на докладната с проект за нова Наредба за преместваемите обекти адвокат Иво Баев на въпрос дали очаква тя да бъде атакувана за пореден път в съда. Юристът бе част от временната комисия, която подготви изцяло новия нормативен акт.

„Аз се надявам да успеем да я защитим, защото всички текстове, които са били по някакъв начин спорни и са създавали проблем аз лично съм намерил съдебна практика, която подкрепя това, което в момента сме направили. Аз се надявам, че тези хора от няколкото асоциации за дребен бизнес, които досега са обжалвали, ще разберат смисъла и разума на тази наредба, че тя е в техен интерес и ние не правим тук нещо просто, за да им вземем парите. Интересът е да има равни права в малкия бизнес, да има конкуренция и да съобразим пазарния механизъм“, каза още Баев.

Според председателя на Правната комисия Законът за общинската собственост не разрешава други варианти освен търг или конкурс.

„Раздаването на някакви неща, ей така, от една личност, очевидно е субективно. Това, което според мен създава напрежение досега е, че директорите решават. От тук нататък няма да е така. Сега ще има търг и директорът само ще подписва заповедта или договора за наем. Нищо повече. Търговете ще провежда тръжната комисия, която си съществува. Тръжната процедура е уредена. Тя не е много лека, но ние в хода на нашата работа ще направим облекчения и в тази посока, за да улесним хората“, завърши той.

Докладната е една от най-дебатираните в заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Бургас. Баев добави, че в заседанието на председателстваната от него комисия по правни въпроси ще бъдат добавени промени от други комисии като тези по устройство на територията и общинска собственост, за да бъде докладната изчистена максимално преди гласуването й на редовната сесия през следващата седмица.


Анкета

Мнения

Бургас Мнения