Четвъртък, 24 Авг 2023
    
Несебър

Започна разработването на нов устройствен план на Обзор

  22.05.2023 14:00  
Започна разработването на нов устройствен план на Обзор

Кметът на община Несебър Николай Димитров проведе поредна среща с жителите на Обзор, за да разясни дейностите и процедурите по разработването  на нов устройствен план  за разширяване на територията на града в южна посока.

Планът за регулация на жилищна зона „Южен плаж“ - гр. Обзор, е разделен на четири етапа и с него ще се урегулират имоти за жилищно строителство и обществено обслужване, ще се оформят  улици и прилежащи тротоарни пространства, озеленяване и паркови зони.

След приключване на процедурите по  одобрение на плана и началото на реализация на инвестиционните намерения  се очаква постигне на  растеж в местната икономика чрез ръст на преките инвестиции в строителство, раздвижване на пазара на труда и разкриване на нови работни места,  значително увеличение на обема в търсенето и предлагането на стоки и услуги в общността.  

Друга важна за жителите на Обзор тема бе представянето на проекта за нов централен  градски парк, който ще се осъществи  чрез реконструкция на пространството около площад „Свобода“. Предвидени са много детски атракциони и площадки.

Много важна за местната рибарска общност тема бе  предложението за предварително проучване  за  изграждане на пристанище, осигуряващо дейността на  най-стария  традиционен поминък в Обзор – риболова. Проучването е съсредоточено в точка, разположена в края на зона Обзор-южен плаж, и предвижда място за домуване на около 60 лодки.

Николай Димитров припомни, че общината вече има издадено строително разрешение за укрепване на  свлачището над ул. „Младежка” и очаква  финансиране от МРРБ.

Представен бе и проект за изграждане на нов градски музей, за който в момента  съгласувателните процедури са в краен етап.

Кметът Димитров запозна жителите на Обзор с проектите на общината за разширение на паркинг зоните и  текущите в  населеното място дейности преди началото на  летните ваканционни месеци.

Община Несебър  подготвя Обзор за силен туристически сезон и очаква градът да затвърди позициите си на предпочитана лятна дестинация за много български  и чуждестранни гости.


Анкета

Мнения

Бургас Мнения