Петък, 07 Oct 2022
    
Карнобат

В Карнобат изпълняват зелен проект с евросредства

  05.07.2022 16:31  
В Карнобат изпълняват зелен проект с евросредства

Георги РУСИНОВ

 

Община Карнобат ще реализира зелен проект с евросредства. Репортерска проверка на „Черноморски фар“ показа, че администрацията на кмета Георги Димитров е обявила обществена поръчка за „Инженеринг и оборудване за изграждане на площадка за оползотворяване на зелени отпадъци“.

Тя ще се провежда по проект „Една точка за нулеви отпадъци – Местните общности в подкрепа на кръговата икономика“ на Програма ООСКП, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021, като по силата на Партньорско споразумение от 11.08.2021 г., Община Карнобат е партньор за общо изпълнение на проекта. Прогнозната стойност, заложена в поръчката, е 170 540 лева, без ДДС.

Дейностите, които предстои да се извършват, са: изготвяне на технически инвестиционен проект за изграждане на площадка за оползотворяване на разделно събран зелен отпадък на територията на община Карнобат; извършване на необходимите строително-монтажни работи за обособяване на площадка за оползотворяване и монтаж на оборудване; упражняване на авторски надзор по време на строителството; доставка и монтаж на оборудване за оползотворяване на зелени отпадъци - преса за отпадъци от опаковки.

Обществената поръчка е разделена в две обособени позиции.

Първата касае инженеринга и включва изготвяне на технически инвестиционен проект, извършване на необходимите строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството. Подробно описание на изискванията към плануваните видове дейности се съдържат в техническата спецификация към документацията.

В информацията за втората обособена позиция става ясно, че ще се закупува един брой преса за отпадъци от опаковки.


Анкета

Мнения

Мнения
Асен Василев: Ще върнем мандата неизпълнен
  08.07.2022 16:08      

След 1 час ще върнем мандата неизпълнен. Това заяви кандидатът за премиер Асен Василев на прескон