Неделя, 18 Сеп 2022
    
Камено

С близо 5 млн. лева ремонтират 10 километра водопровод в Полски извор

  19.06.2022 10:09  
С близо 5 млн. лева ремонтират 10 километра водопровод в Полски извор

Георги РУСИНОВ

 

Един от най-мащабните проекти на Община Камено, а в същото време и много важен за местното население в село Полски извор предстои да стартира. Репортерска проверка на „Черноморски фар“ показа, че администрацията на кмета Жельо Вардунски е обявила обществена поръчка за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в каменското село. Прогнозната стойност на ремонтните дейности е близо 5 млн. лева и обхваща водопроводи с дължина малко над 10 километра.

С изпълнението на проекта ще се стигне до: подобряване на селищната среда, битовите и жизнени условия на населението; предотвратяване ерозията на частни и общински терени вследствие авариите на амортизираните водопроводи; предотвратяване наводняване на част от имотите и улиците вследствие на аварии; подобряване водоснабдяването на населението, подобряване на ВиК услугите към частните и обществените абонати; подобряване надеждността на подаваната вода към абонатите, която ще се постигне чрез намаляване на авариите и честото спиране на водата; намаляване загубите на вода по водопроводната мрежа; предотвратяване унищожаването на съществуващата инфраструктура вследствие аварии по амортизираните водопроводи.

Според данни на общината, населението в село Полски извор наброява 484 жители . Селото има регулационен план, направен преди повече от 25 години. При направен оглед на място се оказа, че кварталите са урегулирани, но голяма част от улиците не са изпълнени по плана.

Водоснабдяването на Полски извор е осигурено от сондажни и шахтови кладенци на система „Тръстиково" От ЦПС „Тръстиково”, чрез полиетиленов напорен тръбопровод водата постъпва в резервоар с обем 300 куб. м. От същия се подава вода за село Полски извор, село Тръстиково, село Константиново и село Черни връх.

Довеждащият водопровод за село Полски извор е с дължина 530 м. Той довежда вода само за село Полски извор и преминава през обособени частни имоти.

Съществуващата в населеното място водопроводна мрежа е амортизирана. В отделни участъци е извършена подмяна с полиетиленови тръби.

По поръчката ще се изградят и някои обекти. Вътрешната водопроводна мрежа е проектирана сключена. Проектирани са четири главни клона и 33 второстепенни. Главен клон I е с дължина 901,55 метра. Главен клон II е с дължина 1120,45 метра. Главен клон III е с дължина 981,30 метра. Главен клон IV е с дължина 995,00 метра. Второстепенните водопроводни клонове са с обща дължина 6615,25 метра.

В някои части от улиците ще се изградят нови водопроводни участъци, които не са включени за реконструкция, но са включени в хидравличните изчисления на мрежата.


Анкета

Мнения

Мнения
Н. Пр. Ингрид Кресел - посланик на Естония в България: Ние сме известни с дигиталното си правителство и с любовта си към природата
  18.06.2022 15:24      

Моделът на електронно управление започна преди 20 години с образованието на децата