Събота, 28 Май 2022
    
Айтос

Кметът Васил Едрев публично представи проекта за Бюджет2022 на община Айтос

  03.04.2022 12:31  
Кметът Васил Едрев публично представи проекта за Бюджет2022 на община Айтос

На 30 март кметът на община Айтос Васил Едрев покани гражданите, представителите на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни на публично обсъждане на проекта на бюджет за 2022 г. Общинският съвет ще дебатира и гласува проекта на редовно заседание през м. април.
В Заседателната зала на Общината, при изключителен интерес от страна на граждани и общински съветници, кметът и главният финансист на община Айтос Станимир Петров представиха мултимедиен проект на бюджет 2022. В залата бяха още кметове на населени места, директори на училища и детски градини, директори на други образователни и социални институции в общината и представители на общинската администрация. 
Стана ясно, че рамката на новия бюджет е 34 007 708 лв., при планиран бюджет за 2021 г – 32 702 782 лв. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е 18 811 348 лева, с 12% ръст, в резултат на увеличение на единните разходни стандарти. Значителен дял от увеличението на общата субсидия заема субсидията за делегирани от държавата дейности за функция Образование, където се предвижда ръст на заплатите с около 12%. Увеличени са средствата за издръжка във функция „Социални услуги“ с 25,21%, функция „Отбрана и сигурност“ с 5,72%, функция „Здравеопазване“ с 6%, и функция „Култура“/читалища/ със 7,76%. Средствата за общинска администрация с 3,86% в т.ч. кметове и кметски наместници с 12.53% и служители в общинска администрация 1,65%. Като делегирани от държавата дейности, функция Образование ще разчита на 16 822 277 лв., функция Здравеопазване – 728 437 лв., функция Социално подпомагане и грижи – 1 663 490 лв., функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – 303 120 лв. Общо плнираните разходи за държавни дейности са в размер на 21 931 870 лв. Разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 1 332 130 лв., а общо разходите за местни дейности – 10 743 08 лв.
Рязък е скокът на разходите в дейност "Осветление на улици и площади". Предвидени са 1 115 904 лв. разходи за улично осветление, за текущ ремонт, за подмяна на кабели и материали. Предвидените средства са със 610 хил. лв. повече от предходната година - за улично осветление - 850 хил. лв. или над 70 хил. лв. на месец.
В дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" са заложени 1 680 593 лв. Средствата са за улична маркировка, знаково стопанство, обслужване на светофари, застраховки. В тази дейност са предвидени 100 хил.лв. собствени средства за неотложни, текущи ремонти на уличната мрежа, както и в Резерва за неотложни разходи - 230 хил.лв.. В капиталовите разходи са заложени 944 200 лв., които представляват основен ремонт на уличните настилки на улиците "Богориди", "Софроний" и "Братя Миладинови" в размер на 525 хил.лв., както и 408 000 лв. за основен ремонт на улични и тротоарни настилки на ул. "Вардар", ул. "Щерю Русев", ул. "Дядо Стойно" - от кръстовище с ул. "Братя Миладинови" до кръстовище с ул. "Софроний", ул. "Неофит Рилски" - от кръстовище с ул. "Братя Миладинови до кръстовище с ул. "Софроний" и ул. "Ченгелиеви" - от кръстовище с ул. "Братя Миладинови" до кръстовище с ул. "Софроний". Тези два основни ремонта ще бъдат финансирани от целевата субсидия за капиталови разходи през 2022 г.
В дейност Озеленяване общият размер на средствата е 476 685 лв., а в дейност Чистота – 1 379 627 лв. 333 400 лв. са средствата от преходен остатък за тази дейност. В дейност Управление на дейностите по отпадъците са заложени 311 799 лв.
/ОЩЕ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В БЮДЖЕТ-2022 В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА НП/

 

 

 

Видим беше тази година интересът към цифрите в проекта за бюджет. Ивелин Йорданов предаде искането на граждани да се отделят 10 хил.лв. за довършването на храма в с. Дрянковец. Постави въпроса за функционирането на градските тоалетни и определи бюджета като труден. Той предложи да се инвестира в малките населени места, а преходните остатъци да бъдат насочени към местни дейности. Кметът напомни, че с решение на Общинския съвет Общината предостави терен за храма в Дрянковец. Той приветства идеята на инициативния комитет, но призна, че ще е трудно да се подпомага финансово строителството на всички духовни храмове в общината. 
Димитър Ралев поиска да бъде ремонтиран път от "Трите братя" до парка, част от старата мотописта на Айтос с мотива, че оттам преминават много автомобили. Средствата в бюджета се разходват само по нормативната уредба, Общината може да разходва средства само за територии, за които законът позволява, заяви кметът Васил Едрев и даде пример с искането на група граждани от вилна зона "Слънчева лъка" да бъдат водоснабдени от деривация "Камчия". "Това са зони по параграф 4, в които Общината няма как да инвестира. Същото се отнася за зоните по пътя за Карагеоргиево и Тополица, за м. Ляската и т.н. Това са зони, в които ние не можем да влагаме средства за инфраструктура. Ако някой навремето е направил нещо в тази посока, аз не зная как и по коя нормативна уредба го е направил. Ако имаме законово основание да бъдат вложени определени средства - да, можем да ремонтираме поетапно, но в конкретния случай нямаме право", заяви още градоначалникът
Обсъждан беше въпросът за финансирането на проектите, които се реализират в условията на инфлация и рязко поскъпване на строителните материали. "Обществените поръчки за проектите, които са в процес на реализация са проведени преди две години. Цените драстично нараснаха, затова търсим възможности за дофинансиране. От МОН имаме уверението, че ще се съобразят с актуалните цени и ще отпуснат допълнително средства за доизграждането на новата детска градина в Айтос, която строим по програма на Министерството. Що се отнася до проектите към ДФ "Земеделие", министърът на финансите заяви, че ще има работни групи, които да работят за промяна на нормативната уредба, така че да могат да бъдат сключени анекси. Защото в момента Законът за обществените поръчки не позволява това. Според някои юристи чл. 116 от ЗОП казва, че ако не се променя предметът на проекта, законът позволява да бъде дофинансиран с до 50% от стойността от играната поръчка. И в тази посока търсим решение. Така че стягаме коланите и завършваме проектите, но е важно да знаем как нормативно да стане това", коментира на обсъждането кметът Васил Едрев.
НП