Вторник, 15 Мар 2022
    
Малко Търново

Нови маршрути за любителите на горския и планински туризъм в резерват „Средока“ - Странджа

  11.12.2021 09:26  
Нови маршрути за любителите на горския и планински туризъм в резерват „Средока“  - Странджа

Министърът на околната среда и водите Асен Личев издаде заповед за определяне на нови пътеки за посетители в резерват „Средока“. Той  се нмира  на територията на Природен парк „Странджа“ и е разположен в землището на Малко Търново и село  Стоилово – община Малко Търново.

Пътеките ще бъдат маркирани от РИОСВ – Бургас с указателни и информационни знаци и табели на терен. С тях ще се осигури връзка между населените места в района и важни забележителности в резервата, като същевременно се гарантира и опазването на ценното природно наследство в него.

Маршрутите ще  дават достъп и до светилището на Света Марина, което също е в Странджа планина и е обект на голям интерес от посетители.

Резерват „Средока“ е разположен върху стръмните северни склонове по долното течение на река Мечи дол. Теренът е много живописен, със стръмни склонове, а реката прави много меандри, редуват се вирове, прагове и водопади. Резерватът е обявен с цел запазване на характерни за района горски екосистеми, находища на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове.

Голяма част от защитената територия е заета от гори, в които преобладават смесени дъбови видове  или други редки видове, като  източен бук, източен горун и благун.

От вечнозелените реликти са разпространени червената пираканта, лавровишнята, чашковидната звъника, понтийското бясно дърво и др. С висока консервационна стойност е разположеното в централната част на резервата голямо находище от лавровишня и компактните групи от колхидски джел. Установени са голям брой висши растения, много  от които са защитени.

 

 


Анкета

Притеснявате ли се дали военният конфликт в Украйна ще засегне България?


Резултати