Вход с регистриран акаунт:
 • Още нямате акаунт? Регистрирайте се
  Забравена Парола

   

  10:39Четвъртък

  28 Май 2020

  архив   Facebook   Twitter   Google+   Youtube   RSS feed

  Побойници да не се разминават с глоби поиска прокурор

  19-04-2019 0 1007

  Снимка: faragency.bg

  Близо 20 предложения за промяна за законодателната уредба са залегнали в отчетния доклад за дейността на прокурорите от Апелативен район – Бургас за 2018 г. съобщи по време на среща с медиите Административния ръководител на Апелативната прокуратура в града юбомир Петров. Той заместниците му  Иванка Козарова и Йовита Григорова оповестиха и данните от отчетния доклад за изминалата година.

  Петров съобщи, че прокурорите считат, че леките наказания на подсъдимите лица, които се възползват от предоставената им възможност делата им да преминават по реда на съкратеното съдебно следствие, нарушават принципите за справедливост и индивидуализация на наказанието, съобразно тежестта на престъплението и степента на обществена опасност на дееца, като често не водят до налагането на справедливи наказания. Такава привилегия подсъдимите лица получават дори и в случаите, в които по време на цялото досъдебно производство не признават вината си и с нищо не допринасят за по-бързото приключване на предварителното разследване, а на практика с действията си го затрудняват. Той добави, че по добър ефект може да бъде постигнат чрез изменение на разпоредбата на чл.58 а, ал.1 от НК, при което законовата редукция да не е конкретно определена за всички случай (винаги с 1/3), а да бъде определена в параметри, зависещи от процесуалното поведение на обвиняемото лице във всеки конкретен случай.

  Според прокурор Петров също така е редно от приложното поле на чл.78а от НК да се изключат всички деяния, с които са причинени телесни увреждания, а не само тежките телесни повреди и настъпила смърт. В тази връзка е направено предложение да бъде изменена Разпоредбата на чл.78а, ал.7 от НК. Той даде пример със случая, при който шведски турист нападна камериерка в к.к. „Слънчев бряг“ и с други случаи на причинени леки телесни повреди по хулигански подбуди, за които се предвижда наказание до 3 г. „лишаване от свобода“ и вместо наказателна бе реализирана административна отговорност по реда на чл.78а от НК с налагане на „глоби“. „Тези случаи предизвикаха възмущение в обществото, поради неоправдано ниските и то административни санкции, наложени на извършителите. Чрез налагането на подобни санкции се губи и превантивния ефект на наказанията, както и поправителния им ефект. За нас е обществено неоправдано, за престъпления против телесната неприкосновеност на гражданите, да се налагат глоби – човешкия живот и здраве не могат да се съизмерят с пари. Адекватна за такива престъпления санкция, би следвало да е именно наказание лишаване от свобода, дори и когато е законово обусловено с отлагане на изпълнението на наказанието за подходящ изпитателен срок.“, каза още Петров.

  Той счита, че се налага и съществено увеличение на санкциите за престъпления по чл.278в от НК – противозаконно унищожаване или повреждане на защитена територия или местообитание. Към днешна дата предвидените в тази разпоредба наказания – „лишаване от свобода“ за срок до три години или „пробация“, както и „глоба“, не могат да изпълнят целите нито на специалната, нито на генералната превенция, най-вече предвид съществения вредоносен и непоправим резултат от тези престъпления.

  Друго предложение залегнало в отчетния доклад е при изчерпателното изброяване в разпоредбата на чл.131, ал.2 от НК на категорията лица – обект на защита от посегателство срещу телесната им неприкосновеност и интегритет, в посочената норма да бъдат включени и служителите на ГД „ИН“, както и пробационните служители, които ежедневно са в контакт с осъдени или задържани лица, а посегателствата над тях да се квалифицират по чл.131, ал.1, т.1 от НК. В този ред на мисли, удачен законодателен подход би бил включването в споменатата по-горе група и на социалните работници, както и на медицински лица, предвид честите посегателства върху тях, осъществявани при или по повод изпълнение на службата или функцията им.

  Прокурор Петров съобщи, че данни от отчетния доклад за 2018 г. сочат, че е значително занижен процентът на отменените актове на прокурорите от Апелативна прокуратура – Бургас през последните две години, съответно от 13-14% за 2015 г. и 2016 г. на 5,48 % за 2017 г. и 6% за 2018 г., като този показател е чувствително подобрен над 2 пъти и е показателен за по-доброто качество на работа на прокурорите от АП-Бургас. Процентът на потвърдените актове продължава да е много висок – 94% (отменени са само 9 прокурорски акта). Той добави, че е радващ сравнително високия брой и процент на бързите производства през последните години, в пъти повече от преди 2015 г. Проведените през годината 2 656 бързи производства (над 2 600 са те и през предходните три години), са много сериозен ресурс за ускоряване и поевтиняване на наказателния процес. Особено сериозен е ръста на бързите производства в региона на Окръжна прокуратура – Сливен, с над 10%.

  Прокурор Петров каза още, че данните показват отлична срочност на прокурорите от апелативния район при произнасянията по преписките през 2018 г., като в срок до 1 месец са постановени общо 27 137 прокурорски акта, което съставлява 98.83% от общия брой актове, в срок над 1 месец са постановени общо 320 бр. акта. Много добра е срочността при решаване на досъдебните производства от прокурорите, като също се забелязва положителна тенденция в тази насока. През отчетния период в прокуратурите от апелативния район, броят на просрочените произнасяния е 70 и съставлява едва 0.36% от всички решени 19 546 дела.

  Прокурор Петров отличи данните сочещи, че върнати за допълнително разследване през настоящия отчетен период са 93 досъдебни производства (ДП), срещу 147 върнати ДП за 2017 г., или намаление с 54 върнати дела (с 36,73 %) спрямо 2017 г. и намаление с 89 върнати дела спрямо 2016 г. Така, този много важен показател за прокурорската дейност е значително подобрен. Подобрение в дейността на прокурорите от апелативния район има и по отношение броя на влезлите в сила оправдателните присъди, които през 2018 г. са общо 60, като се констатира намаление с 18 оправдателни присъди или с 23,06 % спрямо 2017 г. и намаление с 6 оправдателни присъди или с 9,09 % спрямо 2016 г. Относителният дял на оправданите лица, с влезли в сила оправдателни присъди през 2018 г. спрямо всички лица с постановен окончателен съдебен акт е 1,39 %, срещу 1,78 % за 2017 г. Прокурор Петров добави, че е радващо, че този показател е под 2% през последните три години.

  Прокурор Петров отчете и много добри показателите на делата за корупционни престъпления, въпреки законодателните промени и компетентността само на Специализираната прокуратура по част от тях. Наблюдаваните дела през отчетния период са били 343. Осъдените и санкционирани лица с влязъл в законна сила съдебен акт през 2018г. са били общо 56 (при 53 за 2017г. и 35 лица за 2016г.), а оправданите лица с влязъл в законна сила съдебен акт са само 3 (5 лица за 2017г.).

  коментари

  Добави своя коментар
  още новини
  Актуален брой на вестника
  анкета

  Трябва ли да се застроява по Черноморието?

                                    Резултати
  валути
  ЕвроEUR 1.95583
  usd Щатски долар USD 1.77303
  gbp Британска лира GBP 2.20973
  chf Швейцарски франк CHF 1.78909
  хороскоп
  всички

  Настроението ви днес е завидно, а ентусиазмът ви за забавления - неимоверен. Оставете работата настрана и посветете този ден на разнообразието. Усилията ви в тази насока ще направят този ден приятен не само за вас.

  Следвайте ни
  Facebook            
  Контакти

  Редакционен офис:
  Бургас, ул. „Милин камък” 9

  Репортери: 0878/424676
  Реклама:       056/825435
                 0878/424698
                 0897/546055

  За реклама във вестник „Черноморски фар“
  e-mail:  [email protected], [email protected]

  За реклама в Черноморски фар ONLINE
  e-mail:  [email protected]

  За въпроси, съобщения, писма, запитвания,
  предложения, сигнали и др.

  e-mail: [email protected]

  За забелязани нередности по сайта
  e-mail: [email protected]

  За връзка с репортерите: [email protected]

  Важно:
  При цитиране на части от материали от faragency.bg и при използване на цели текстове, позоваването на източника е задължително. Включването на връзки към публикации в изданието е свободно, а наличието му се оценява като израз на добро възпитание и колегиалност.

  Copyright 2014 Черноморски фар. Всички права запазени.