Вход с регистриран акаунт:
 • Още нямате акаунт? Регистрирайте се
  Забравена Парола

  www.factor-bs.com

  10:27Неделя

  23 Февруари 2020

  архив   Facebook   Twitter   Google+   Youtube   RSS feed
  събеседник

  В МБАЛ „Сърце и Мозък“ предлагаме медицина на европейско ниво

  Хората от Югоизточен регион се нуждаеха от високоспециализирани медицински грижи, уважение и съпричастност

  17-09-2019 0 355

  Д-р Любомир Чипилски
  Снимка:
  Интервю на Миглена АНДРЕЕВА

  - Д-р Чипилски, МБАЛ „Сърце и Мозък“ отвори врати преди малко повече от два месеца и даде заявка да се превърне в най-добрия кардиоцентър в региона. Каква е оценката Ви към настоящия момент?

  - Най-лесно е да кажа „Много добра“ и „Винаги може повече“! За изминалите два месеца през консултативните кабинети на болницата ни са преминали 634 пациенти и от тях 56 са постъпили за провеждането на диагностични и терапевтични инвазивни процедури, както и за крадиохирургични операции. Извършени са 206 диагностични и лечебни кардиологични инвазивни процедури. По тези показатели ние изпреварихме още на втория месец средномесечния брой на тези процедури за 2018 година на другите лечебни заведения за болнична помощ в града. За същия двумесечен период в МБАЛ „Сърце и Мозък“ - град Бургас са извършени 72 кардиохирургични операции, като и по този показател изпреварваме средномесечния брой от тези интервенции през 2018 година в града. Това са сухи цифри, но зад всяка от тях стои човек, който е получил адекватна консултация или лечение. Извън този поток от пациенти има и немалко чужди граждани, летуващи или постоянно живеещи на територията на областта, които бяха диагностицирани и лекувани при нас. Повечето от тях имат здравни застраховки и разходите по тяхното лечение бяха покрити от застрахователите. Тяхната оценка е също висока, по отношение грижата и лечението на застрахованите, както и от предоставената им медицинска и друга документация за всеки конкретен случай.

   -     Можем ли да определим МБАЛ „Сърце и Мозък“ като разпознаваема и предпочитана от пациентите болница?

  Представените Ви данни показват точно това. Не са една или две благодарностите, отправени от пациентите към конкретен лекар, екип или към болницата като цяло. В последните медийни публикации и телевизионни предавания самите пациенти изказаха своята удовлетвореност от лечебните резултати, постигнати в нашата болница. Една от тях се обърна към нашите съграждани от областта с думите, че не е необходимо да търсят такъв тип медицинска помощ в други, отдалечени градове, при положение, че МБАЛ „Сърце и Мозък“ - град Бургас е тук със своите висококвалифицирани специалисти и необходима апаратура. В редица интервюта лекарите от болницата запознаха обществеността с резултатите от някои процедури и операции, които за първи път се извършват в региона. Не на последно място пациентите се хоспитализират само при необходимост и се изписват, тогава когато състоянието им позволява това, без да се удължава излишно болничният им престой. Не искам да подмина и факта, че извънболничните кардиолози, лични лекари и медицински центрове от града и областта насочват все повече от нуждаещите се пациенти към нашата болница. Това ни дава увереността, че вършим отлично своята работа. 

  -   Кое е най-голямото предизвикателство в работата Ви? Какво стои зад успешния административен директор на едно здравно заведение за болнична помощ?

  - Във вътрешен план е администрацията да бъде незабележима за работещия медицински персонал в болницата. В същото време така да вършим своята работа, че да не натоварваме с излишна бюрокрация болничните звена и те да не изпитват затруднения по отношение доставянето на медикаменти, медицински изделия и консумативи. Поддръжката на апаратурата, нормалното функциониране на компютърните програми, ремонтните дейности така да бъдат организирани и извършвани, че да не нарушават темпа на работата ни и това го постигаме успешно. Силно притеснени сме от недостатъчната площ, с която разполага болницата, но ние знаехме за това още при стъпването си в сградата и независимо от този факт полагаме необходимите усилия пациентите да се чувстват комфортно, при изключително високи нива на хигиена и битови условия. Повечето от несгодите са от липсата на достатъчна площ за сметка хората, които работят при нас, но те проявяват разбиране. Освен това в началото, разбираемо, имаше напрежение сред персонала - „стари“, „нови“, различни протоколи на работа, различни по-високи изисквания за работа с пациентите. В последните седмици с радост установих, че усмивките се върнаха на лицата на нашите служители. Това означава, че те изпитват удовлетвореност и спокойствие от ежедневната си работа.

  Администрацията е първото звено на една болница, с което се срещат пациентите, дошли на преглед или за хоспитализация. След първоначалното известно неразбиране от страна на някои наши служители, че ние създаваме първото впечатление за структурата, нещата вече придобиха необходимия облик – пациентът е в центъра и ние представяме реда на извършваната диагностична и лечебна дейност с подобаваща точност и на разбираем език, така че той да се почувства важен и значим. Не на последно място е непрекъснатото ни желание МБАЛ „Сърце и Мозък“ - град Бургас да бъде предпочитаното място за работа и то в дългосрочен план. Факт е, че през последния месец значително се увеличиха постъпващите автобиографии и молби за работа при нас. Разбира се, критериите ни за персонал са високи и предложение за работа получават само тези, които ги покриват и това пак е в името на пациента. Не е малък и броят на новозавършили лекари, които желаят да започнат работа при нас и впоследствие да специализират кардиология. И тук критериите ни са високи, защото искаме да привлечем най-перспективните, които да обучим и във времето достойно да заместят сега работещите при нас лекари. Ние държим на подмладяването на специалността „Кардиология“.

  Ако трябва кратко да отговоря на въпроса - зад всеки ръководител трябва да стоят професионалисти, които са отговорни, етични и лоялни към лечебното заведение и нашите служители са именно такива.

   

  -   Вие сте минали през много административни нива, които обхваща здравеопазването. Как бихте определили работата си със здравните институции в региона?

  - Не мога да не изкажа удовлетвореността си от взаимоотношенията ни с нашия „наемодател“ УМБАЛ – Бургас в лицето на изпълнителния директор д-р Бойко Миразчийски. Срещите ни с него са сравнително редки, но винаги са диалогични и приключват с взаимноизгодни решения. В негово лице ние имаме действителен партньор в името на пациента! Такива са контактите ни и с общинските власти. Имаме сериозната им подкрепа към настоящата ни дейност и бъдещите ни планове за надграждане нивото на здравеопазване в областта. Бургас не може и не трябва да отстъпва на други водещи в това отношение градове! Изключителна стъпка в тази посока е откриването на Медицински факултет към Университета „Проф. Д-р Асен Златаров" – Бургас, като ние сме готови да осигурим преподаватели, хабилитирани  лица, за нуждите на университета, а в скоро време и учебна база. С останалите здравни институции в града имаме колегиални контакти и при необходимост получаваме нужната ни експертна помощ. Ние държим да спазваме законовата рамка и медицинските стандарти и в това отношение срещаме от тях разбиране и подкрепа. Моето впечатление е, че в тези институции има и хора, които в различна степен обслужват с предимство интересите на другите частни лечебни заведения, вероятно поради емоционална обвързаност или недокрай прекратени връзки с предишни работодатели. В някои случаи това ни забавя, но не може да омаловажи присъствието ни в града, нашето бъдеще тук и избора, който направиха нашите пациенти.

  - Добрата конкурентна среда обикновено е мотивираща. Къде е границата между стимулираща конкуренция и тази, която по-скоро съзнателно пречи и вреди? 

  - Конкуренцията е нещо много добро – тя те държи буден! Тя те кара непрекъснато да повишаваш своята квалификация, да прилагаш иновативни методи в работата си и да доказваш предимствата си. Ние имаме своя отличен пример и това e болницата МБАЛ „Сърце и Мозък“ - град Плевен. С досегашната си дейност тук, в Бургас, ние доказахме, че добрият ни опит може да се мултиплицира и да предлагаме същата своевременна, достъпна и качествена медицинска помощ, както в Плевен. МБАЛ „Сърце и Мозък“ - град Бургас не само отвори врати, но ние дойдохме с нагласата да си сътрудничим и да се допълваме в дейността ни с другите болници, така че пациентите да получават нужната им помощ тук. За съжаление конкурентната среда към момента не е градивна. До този момент от кардиологичните инвазивни отделения на другите болници не е насочен и не е постъпил пациент, нуждаещ се от кардиохирургична помощ, а медицинската статистиката показва, че на 10 преминали пациенти през катетеризационна лаборатория - двама са показани за кардиохирургична операция. Информацията, с която разполагам е, че на пациентите в тези болници настойчиво се препоръчва да продължат лечението си в кардиохирургичните отделения във Варна или в София. Придвижването им до различни градове на страната крие опасност за тяхното здраве, отдалечава ги от близки и роднини, води до допълнителни разходи и това при наличието на висококвалифицирани лекари и медицински сестри в МБАЛ „Сърце и Мозък“ - град Бургас. Най-фрапиращият случай за мен бе, когато с линейка на болница „Дева Мария“ беше взета пациентка, която се лекуваше в нашата болница. Много е лесно да уплашиш някой, който се страхува за здравето си и да му изтъкнеш неправдоподобни доводи! Това не е етично и не е морално! Аз самият получих анонимно обаждане и ми бяха задавани провокативни въпроси и отправяни прикрити заплаха, свързани с дейността на болницата. Получих информация, че подобен анонимен лъжлив донос е отправен към уважавана контролна институция в сферата на здравеопазването. Предполагам кой стои зад това, но не мога да го докажа. На всички наши „доброжелатели“ искам да кажа, че ние ще предприемем необходимите законови действия и ще прекратим тези неколегиални атаки срещу нас!

              Хората от Бургас и областта получават и ще получават най-доброто от нас, защото те го заслужават – медицина на европейско ниво!

   

   

  коментари

  Добави своя коментар
  още новини
  Актуален брой на вестника

  анкета

  Трябва ли Никулден да е неработен за Бургас?

                                    Резултати
  валути
  ЕвроEUR 1.95583
  usd Щатски долар USD 1.77303
  gbp Британска лира GBP 2.20973
  chf Швейцарски франк CHF 1.78909
  хороскоп
  всички

  Зодия Овен

  21 март - 20 април

  Следвайте ни
  Facebook            
  Контакти

  Редакционен офис:
  Бургас, ул. „Милин камък” 9

  Репортери: 0878/424676
  Реклама:       056/825435
                 0878/424698
                 0897/546055

  За реклама във вестник „Черноморски фар“
  e-mail:  [email protected], [email protected]

  За реклама в Черноморски фар ONLINE
  e-mail:  [email protected]

  За въпроси, съобщения, писма, запитвания,
  предложения, сигнали и др.

  e-mail: [email protected]

  За забелязани нередности по сайта
  e-mail: [email protected]

  За връзка с репортерите: [email protected]

  Важно:
  При цитиране на части от материали от faragency.bg и при използване на цели текстове, позоваването на източника е задължително. Включването на връзки към публикации в изданието е свободно, а наличието му се оценява като израз на добро възпитание и колегиалност.

  Copyright 2014 Черноморски фар. Всички права запазени.