Вход с регистриран акаунт:
 • Още нямате акаунт? Регистрирайте се
  Забравена Парола

  www.factor-bs.com

  08:34Вторник

  21 Януари 2020

  архив   Facebook   Twitter   Google+   Youtube   RSS feed
  събеседник

  Край с физическия контакт при обществените поръчки

  Подават и отварят електронно офертите за участие

  12-12-2019 0 415

  Анелия Иванова - юрист, експерт в сферата на обществените поръчки:
  Снимка:
  Интервю на Силвия ШАТЪРОВА

  Приключва ерата на хартия

  От 1 януари големите общини ще трябва да работят по новата система

   

  Анелия Иванова Иванова е родена през 1984 година в град Бургас. Завършила е Гимназия за романски езици. През 2008 година завършва бакалавър „Публична администрация” със специализация „Морска администрация и Европейско сътрудничество”. След първото си висше образование завършва и второ – магистър по „Право” с квалификация „Юрист”. Работила е в международна компания в областта на миграционните и визови режими. Сертифициран експерт по защита на личните данни от EU GDPR INSTITUTE FOR COPENHAGEN COMPLIANCE AND EUROPEAN RISK POLICY INSTITUTE и член на Експертната общност на АЗЛД.

  Дългогодишен експерт в сферата на обществените поръчки. Участва активно в кампании за борба срещу мръсния въздух и замърсителите в околната среда.

   

  - Госпожо Иванова, предстои радикална промяна при работа с обществени поръчки от началото на 2020 година, какви са новите правила, които ще трябва да се спазват?

  - Законовата регламентация по отношение на възлагането и участието в Обществени поръчки претърпя множество промени във времето, като към настоящия момент имаме няколко изцяло отменени закона и сега действащ Закон за обществените поръчки, които имаше съществени изменения в началото на тази година.

  От 1 януари 2020 година коренно се променя начинът на обявяване и подаване на документи за участие в Обществени поръчки - от документация на хартия, преминаваме към електронно обявяване и подаване на документи за участие в  обществени поръчки.

  На датата 1 ноември 2019 година трябваше всички Възложители да започнат работа с новата електронна система. Нейното наименование е централизирана автоматизирана електронна система „Електронни обществени поръчки“  или т.н. ЦАИС ЕОП.

  След направени статистически проучвания се установи, че много малко от Възложителите изобщо са се регистрирали в системата. За да работят с нея, те трябва първо да направят своята регистрация, в качеството си на Възложители, и след това да започнат процедура по възлагане на  обществени поръчки електронно. И към настоящия момент за Възложителите има задължението да публикуват тръжните документи по обществените поръчки в единен  регистър за обществените поръчки (РОП), но публикувайки  ги в регистъра и в профила си на купувач, те трябваше да започнат да публикуват и информацията към ЦАИС, като се планира, в бъдеще цялата информация да бъде систематизирана само в новата централизирана електронна система.

  - Това добър ход ли е,  електронното поддаване ще спомогне ли да не се влияе върху избора на изпълнител на даден проект?

  - Точно това се цели, да се премахне подобен вид влияние върху процедурата по възлагане на обществена поръчка. Самата система работи в криптирано,  защитено пространство. За декриптирането й и за получаване на информация по нея, участниците трябва да изпратят на възложителя един специален ключ, който се генерира в системата единствено в устройството на кандидата за участие, по конкретната обществена поръчка.

  - Самите участници ще бъдат ли по-сигурни по този начин?

  - Това е идеята. Участниците да бъдат по-сигурни , да има по-голяма прозрачност по време на процедурите, всички процеси да бъдат по-видими, както за всички участници, така и за заинтересованите трети лица по обществените поръчки, респективно да има по-голяма  проследяемост. Всяка една поръчка, веднъж създадена в ЦАИС, ще има история, а работата  в подобно криптирано пространство ще гарантира защитеност и сигурност.

  - Сайтът на Агенцията по обществени поръчки ще продължи ли да действа?

  - Той е обновен и по-систематизиран, добре подреден, видимо човек по-лесно се ориентира, дори и лице, което не работи с обществените поръчки.

  - Какви са притесненията за Вас и клиентите?

  - Свързани са основно с новата система, надяваме се да не блокира. Преди време се прие да се отложи във времето задължението на възложителите да работят с електронната система. Трябваше да е от  1 ноември по закон. В сайта на Агенцията по обществени поръчки е публикуван Проект на Постановление на Министерски съвет, с който се определя график за възложители за поетапно задължително използване на ЦАИС. Графикът е на обществено обсъждане. Датата за приключване на общественото обсъждане беше 8 декември 2019 година.

  Иначе и доста други  неща ни притесняват.  Забелязвам, че участниците се подготвиха за работа в системата, защото са по-гъвкави, проблемът е свързан по скоро с подготовката на служителите на Възложителите. Администрацията е с по-усложнена структура и промените, свързани с основната работа на служители в нея, изискват много повече време за реорганизация на работния процес, а в случая промяната е наистина кардинална.

  - Те сигурно преминават обучение?

  - Би трябвало да се запознаят по-подробно.  Мисля си, че  възложителите трябва да обучават персонала си. За участниците е по-лесно и по-гъвкаво за работа в електронната система, но при възложителите има различни роли, които трябва да бъдат разпределени, различни експерти се включват в екипите им. Всеки трябва да знае какъв документ генерира, за да го предаде на следващото звено.

  - Кога ще стартира задължителното използване на новата електронна система за възлагане на обществени поръчки?

  - Това, което предвижда предложеният проект на график съдържа два  етапа за възникване на задължението за използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).
  Първият стартира от 1 януари 2020 година като от тази дата електронното възлагане на обществени поръчки чрез платформата е задължително за:
  - възложителите на органите от централната изпълнителна власт и по-конкретно обхваща Министерския съвет, министерствата, държавните комисии и агенции, изпълнителните агенции и други държавни органи с такъв статут;
  - кметовете на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Стара Загора, община Благоевград, община Бургас и община Русе;
  - „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, „Мини Марица - изток“ ЕАД, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
  Вторият етап започва от 1 април 2020 година и включва всички останали възложители. 

  За нас това наистина е една много голяма промяна, защото не само ще подаваме всички документи електронно. Самият процес ще минава в електронното пространство, самата поръчка ще се отваря електронно. Няма да се налага използването на големите хартиени пакети при входиране на документацията в администрацията на Възложителите.

  - След 1 януари как ще се процедира примерно при възлагането на ремонт на дадена улица в Бургас?

  - От тук нататък обявлението и решението на възложителите, било то започвайки на първи етап от задължителното използване на ЦАИС, или от втори етап на 1 април  2020 година ще се публикуват в новата електронна  системата. Всеки кандидат за участие, след направена регистрация в системата, ще има достъп до нея и ще може да прегледа документацията за участие по съответната обществена поръчка.

  Положителното при използване на ЦАИС е, че в системата има много  примерни шаблони образци, които насочват участниците и могат  да им  бъдат в полза. 

  С промените в Закона за обществени поръчки се регламентира и задължителното използване на ЕЕДОП при подаване на документи за участие от страна на кандидатите и отпадна възможността за попълване на декларации с подобно на ЕЕДОП съдържание.

  След като кандидатът за участие реши да кандидатства по определена обществена поръчка, той трябва да заяви желание за участие, като добави съответната обществена поръчка към своя профил. След като поръчката бъде  добавена към профила на кандидата, в качеството му на стопански субект, същият може да започне с попълването на генерираната и изискуемата от Възложителя документация. За да направи това, още с първото си действие при работа по съответната поръчка, системата ще генерира уникален код, с който участникът ще има достъп до документацията и генерираните от него документи по всяко време. Винаги когато влизаме в електронната обществена поръчка,  системата ще изисква този уникален код. Този код/ключ ни дава възможността да работим в криптираното пространство, достъпно само и единствено за лицата, които имат достъп до ключа.

  След като подадем документацията за участие към възложителя, в законоустановения  срок, той ще ни изиска този ключ, за да може да отвори документацията.

  Основно правило е, че никой няма право да отваря поръчката, освен председателя на комисията. Това също ще става електронно.

  - Как върху екипа на възложителя ще осъществява  граждански контрол по новия начин?

  - Абсолютно всяко заинтересовано лице  може да осъществява контрол върху работата на комисиите на възложителя, защото всички протоколи от работата на комисиите, както и договорите с избраните изпълнители, а скоро и договорите с подизпълнителите ще се публикуват в електронната система.

  - Отварянето на офертите няма да бъде публично?

  - Не, ще бъде електронно и този етап ще могат да виждат само участниците.

  - А гражданите?

  - Затова ще видим чисто практически как ще се организира процеса във времето.

  - Това за тях обаче няма да е прозрачно.

  - Един път подадени документите няма как да се променят или изменят. В история на поръчката може да се види кога конкретен документ е бил подаден или обновен. Всичко това ще бъде видимо и ще имаме възможност за детайлно проследяване на всяко едно действие, както на кандидатите за участие, така и на Възложителите - кой кога е подал, кой кога е оттеглил, до час, секунда. Всяко едно действие ще бъде проследяемо.

  - Моментът на обжалването на поръчката какъв ще бъде според новия регламент?

  - Ще следваме правилата на Закона за обществени поръчки. Както е било досега, ще бъде и занапред, това че подаваме през електронна система и цялата процедура минава по електронен път не означава, че правилата за обжалване на съответните действия на възложителите ще бъдат променени. Всички  документи, които възложителят е задължен по закон да състави, трябва да бъдат качени и да присъстват в системата  и профила на купувача.

  Самата платформа има 32 модула, като функционалности те са разделени на два етапа по 16 модула. Като един от модулите на втория етап е профил на купувача. Тази функционалност започна да работи по-рано, за да е удобно за възложителите. Защото в един момент те имат задължението да публикуват всички документи, които съставят в профила на купувача в тяхната страница и в профила на купувача в системата. По този начин имаше опасност  да стане дублиране. Сега публикувайки го само в профила на системата, те ще изпълнят своето законово задължение за публичност и  прозрачност на действията си.

  - Участниците от чужбина ще бъдат улеснени.

  - За тях също режимът ще бъде улеснен, защото стоейки някъде си по света,те ще могат да си подават офертите за участие, като за това ще им е необходим само електронен подпис.

  Системата работи активно на два езика, български и английски език, което е допълнително улеснение за чуждестранните участници. Това обаче не им дава правото да подават документи си на език, различен от българския. Възложителят не би приел документ, който не е на български език или преведен и легализиран по съответния ред.

  Като участник в доста експертни групи на юристи, работещи в сферата на обществените поръчки на територията на цялата страна мисля, че  работата с ЦАИС ще е доста положителна. Имаме доста очаквания от системата и едно от тях е по-голяма прозрачност. Надяваме се, Възложителите да не допускат толкова грешки, колкото правят сега, защото самата система ще ги води към конкретни стъпки, които  би трябвало да предприемат.

  Във втория етап на внедряване на новата система е предвидено, че ще има електронно фактуриранe и разплащане. На този етап се добавя също и счетоводното обслужване, сключване на договори и проследяването им.

  Новото е, че ще се публикуват и договорите с подизпълнителите и договорите с трети лица. В момента няма никаква прозрачност по отношение на тях, не знаем до какъв момент те са действащи. Ще се позволи по-задълбочена проследяемост.

  - Пълна промяна ли настъпва?

  - Да, промяната е факт. Добре е, че ще има един преходен момент.

  В началото към едни Възложители ще подаваме електронно документация за участие, към други ще продължаваме на хартия. 

  Разделянето на два етапа е заради сигурността на системата. Всеки възложител ще има задължението да публикува цялостната документация, изискуема по закона в системата и се очаква тя да бъде натоварена. Началото ще е трудно, може да има прекъсвания. Ще бъде може би като с Търговския регистър. Минавайки от работа „на гише” към електронен начин на работа  ще бъде доста объркващо.

  Това е друга култура и стил на работа. Твърде дълъг път е изминат по отношение на работата с обществени поръчки, поне откакто аз съм започнала да работя с тях. Улесниха се твърде много процесите и стигнахме до там, че вече да не ползваме хартия, като се има предвид, че преди години сме подавали документация за участие в обеми, които трудно носихме до администрацията на Възложителите.   

  - Ако възложителят не може да спази срока?

  - Обжалваме. Възложителите са задължени да спазват повелите на закона и участниците стриктно следят дали го правят. Самите кандидати за участие в обществени поръчки ще са много чувствителни, с оглед на действията на възложителите и възможността за обжалване на процедурите. В тази връзка мисля, че екипите на възложителите трябва да са доста добре подготвени и компетентни, имайки предвид, че такава коренна промяна изисква и доста задълбочено познаване на материята.

  За големите общини имаме надеждата, че те ще се справят по-адекватно. За по-малките ще е голям проблем. По наблюдения, там администрацията  трудно свиква с новостите.

  Ключът, който се генерира от системата е голяма отговорност, той е най-съществената част, той ще бъде генериран само веднъж, за да се влезе в криптираното пространството на обществената поръчка. Ако бъде изгубен или унищожен, няма да може да се генерира нов. Всичко, което е правено до момента по конкретната обществена поръчка се заличава и на участниците ще им се наложи да започват отново работа по нея. Проблем ще е, ако това се случва в последния ден за предаване на поръчката.

  Дори и участникът да е направил всичко, да е подал документите си за участие в срока за подаване, ако не изпрати ключа за декриптиране на Възложителя, конкретният участник няма да може да участва в нея.

  Няма да бъде конституиран като такъв.

  Вътрешно корпоративно, дружествата ще решат как да разпределят тези функции, в крайна сметка информацията трябва да стигне до един компютър, до едно лице, до един подпис и един ключ. J

   

  коментари

  Добави своя коментар
  още новини
  Актуален брой на вестника

  анкета

  Какво ви се падна от новогодишната баница?

                                    Резултати
  валути
  ЕвроEUR 1.95583
  usd Щатски долар USD 1.77303
  gbp Британска лира GBP 2.20973
  chf Швейцарски франк CHF 1.78909
  хороскоп
  всички

  Зодия Везни

  24 септември - 23 окктомври

  Денят ви ще е разтоварващ и не ангажиран с важни задачи. Приятните емоции ще преобладават, предвид срещите, на които ще дадете предпочитанията си. Ще ви се отразят добре и може да ви осенят интересни идеи за в бъдеще. Ще останете доволни от развитието на въпрос, свързан с работата ви. Други ще се отдадат на флирт, внасящ романтична тръпка в ежедневието им.

  Следвайте ни
  Facebook            
  Контакти

  Редакционен офис:
  Бургас, ул. „Милин камък” 9

  Репортери: 0878/424676
  Реклама:       056/825435
                 0878/424698
                 0897/546055

  За реклама във вестник „Черноморски фар“
  e-mail:  [email protected], [email protected]

  За реклама в Черноморски фар ONLINE
  e-mail:  [email protected]

  За въпроси, съобщения, писма, запитвания,
  предложения, сигнали и др.

  e-mail: [email protected]

  За забелязани нередности по сайта
  e-mail: [email protected]

  За връзка с репортерите: [email protected]

  Важно:
  При цитиране на части от материали от faragency.bg и при използване на цели текстове, позоваването на източника е задължително. Включването на връзки към публикации в изданието е свободно, а наличието му се оценява като израз на добро възпитание и колегиалност.

  Copyright 2014 Черноморски фар. Всички права запазени.